Công ty TNHH Một thành viên Nguyên liệu Giấy Miền Nam - Khơi nguồn cho sự phồn vinh

Công ty

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Tuấn Minh

Chủ tịch
Thị trấn Phong Châu - Phù Ninh - Phú Thọ
Nguyễn Tuấn Minh
2

Mạc Văn Được

Điện thoại:0946 330 042
Giám đốc
Bí thư Đảng ủy Công ty - Trưởng BCH QSTV Cty
Kỹ sư lâm sinh
Mạc Văn Được
3

Nguyễn Trung Trực

Điện thoại:0982920007
Kiểm soát viên
Cử nhân kinh tế
Nguyễn Trung Trực
4

Lê Ngọc Thành

Điện thoại:0979 125 777
Phó Giám đốc Công ty
Phó Bí thư Đảng ủy Công ty - Chủ tịch Công đoàn Công ty
Kỹ sư lâm nghiệp
Lê Ngọc Thành
5

Nguyễn Văn Tri

Điện thoại:0982334305
Phó Giám đốc Công ty - Trưởng BCH PCCCR Cty
Phó bí thư Chi bộ khối các phòng sản xuất
Kỹ sư lâm nghiệp
Nguyễn Văn Tri
6

Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại:0913 184 469
Kế toán trưởng Công ty
Thạc sỹ quản lý kinh tế
Nguyễn Anh Tuấn
7

Võ Đình Lợi

Điện thoại:0982 916 553
Trợ lý Giám đốc Công ty
Bí thư chi bộ
Kỹ Sư lâm sinh
Võ Đình Lợi
8

Nguyễn Văn Thứ

Điện thoại:0986095134
Phụ trách Phòng Kế hoạch kinh doanh
Kỹ sư lâm nghiệp
Nguyễn Văn Thứ
9

Phạm Đinh Thiện Sơn

Điện thoại:0985710976
Phụ trách Phòng QLBVR chuyên trách
Kỹ sư lâm nghiệp
Phạm Đinh Thiện Sơn
10

Phan Xuân Đạo

Điện thoại:0914 900 967
Phó Phòng TC-HC kiêm thư ký Chủ tịch Cty
ĐUV - Phó BT Chi bộ VP
Đại học sư phạm
Phan Xuân Đạo
11

Huỳnh Ngọc Phú

Điện thoại:0987 021 197
Phó phòng KHKD
Kỹ sư kinh tế giao thông
Huỳnh Ngọc Phú
12

Lê Duy Quang

Điện thoại:0987 021 197
Phó phòng KHKD
Kỹ sư lâm nghiệp
Lê Duy Quang
13

Nguyễn Hồng Lam

Điện thoại:0982 401 124
Giám đốc Chi nhánh Cty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam - Nhà máy chế biến gỗ ván Miền Nam
Bí thư Chi bộ Nhà Máy chế biến gỗ ván Miền Nam
Nguyễn Hồng Lam
14

Bùi Thanh Chương

Điện thoại:0963942357
Phó phòng QLBVR Chuyên trách
Kỹ sư cơ giới hóa lâm nghiệp
Bùi Thanh Chương
15

Lê Văn Nam

Điện thoại:0905 220 708
Phó Phòng TC-KT kiêm Trợ lý Chủ tịch Cty
Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng Cty
Kỹ sư kinh tế lâm nghiệp
Lê Văn Nam
16

Võ Đình Huy

Điện thoại:0913 446 331
Phụ trách Ban trồng rừng NLG Văn Xuôi
Bí thư Chi bộ các Ban trồng rừng NLG Tu Mơ Rông
Kỹ sư lâm nghiệp
Võ Đình Huy
17

Nguyễn Văn Quyết

Điện thoại:0972 214 056
Trưởng ban trồng rừng NLG Rờ Kơi - Sa Thầy
Bí thư Chi bộ Ban trồng rừng NLG Rờ Kơi - Sa Thầy
Kỹ sư lâm sinh
Nguyễn Văn Quyết
18

Kiều Duy Tâm

Trưởng ban trồng rừng NLG Kon Đào
Bí thư Chi bộ các Ban trồng rừng NLG Đắk Tô
Kỹ sư lâm nghiệp
Kiều Duy Tâm
19

Thái Khắc Kiên

Điện thoại:0971551267
Trưởng ban trồng rừng NLG Ngọc Hồi
ĐUV - Bí thư Chi bộ Ban trồng rừng NLG Ngọc Hồi
Cử nhân kinh tế
Thái Khắc Kiên
20

Cao Quốc Huy

Điện thoại:0352 101 555
Trưởng ban trồng rừng NLG Đắk Hà
Bí thư Chi bộ Ban trồng rừng NLG Đắk Hà
Kỹ sư lâm nghiệp
Cao Quốc Huy
21

Bùi Văn Tưởng

Điện thoại:0905941698
Phụ trách Ban trồng rừng NLG Kon Plong
Phó bí thư Chi bộ Ban trồng rừng NLG Đắk Há
Kỹ sư lâm nghiệp
Bùi Văn Tưởng
22

Phạm Văn Hà

Điện thoại:0977 624 892
Trưởng ban trồng rừng NLG Ngọc Tụ - Pô Kô
Phó bí thư Chi bộ các Ban trồng rừng NLG Đắk Tô
Phạm Văn Hà
23

Nguyễn Ngọc Thức

Điện thoại:0986 328 918
Trưởng ban trồng rừng NLG Đắk Na
Phó Bí thư Chi bộ các Ban trồng rừng NLG Tu Mơ Rông
Kỹ sư lâm sinh
Nguyễn Ngọc Thức
24

Trịnh Ngọc Tính

Điện thoại:0988 272 496
Phó Ban trồng rừng NLG Kon Đào
Cao đẳng lâm nghiệp
Trịnh Ngọc Tính
25

Hoàng Văn Toàn

Điện thoại:0985191458
Phó Ban trồng rừng NLG Ngọc Hồi
Phó bí thư Chi bộ Ban trồng rừng NLG Ngọc Hồi
Kỹ sư lâm nghiệp
Hoàng Văn Toàn
26

Hà Thành Chung

Điện thoại:0965351277
Phó Ban trồng rừng NLG Văn Xuôi
Trung cấp lâm nghiệp
Hà Thành Chung
27

Nguyễn Văn Tuấn

Điện thoại:0367 848 853
Phó Ban trồng rừng NLG Rờ Kơi - Sa Thầy
Kỹ sư lâm sinh
Nguyễn Văn Tuấn
28

Nguyễn Đình Kỳ

Điện thoại:0967 468 785
Phó Ban trồng rừng NLG Ngọc Tụ - Pô Kô
Kỹ sư lâm sinh
Nguyễn Đình Kỳ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây