QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM, GIAO NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ

Nhằm đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Lãnh đạo Công ty Quyết định:
1- Tại Quyết định số 79/QĐ-NLGMN, ngày 29/6/2023 Chủ tịch Công ty Quyết định bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Văn Tri, Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty, từ ngày 01/7/2023;
2- Tại Quyết định số 86/QĐ-NLGMN ngày 29/6/2023 Giám đốc Công ty Quyết định bổ nhiệm có thời hạn Ông Vũ Bá Công, Phụ trách Phòng Tổ chức hành chính giữ chức vụ Trưởng Phòng Tổ chức hành chính Công ty, từ ngày 01/7/2023;
3- Tại các Quyết định số 81, 82, 83, 84 &85/QĐ-NLGMN ngày 29/6/2023 Giám đốc Công ty Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn các Ông:
Ông Nguyễn Văn Quyết giữ chức vụ Trưởng Ban trồng rừng NLG Rờ Kơi & Sa Thầy thuộc Công ty,từ ngày 01/7/2023;
Ông Kiều Duy Tâm giữ chức vụ Trưởng Ban trồng rừng NLG Kon Đào thuộc Công ty,từ ngày 01/7/2023;
Ông Trình Ngọc Tính giữ chức vụ Phó Ban trồng rừng NLG Kon Đào thuộc Công ty,từ ngày 01/7/2023;
Ông Hoàng Văn Toàn giữ chức vụ Phó Ban trồng rừng NLG Ngọc Hồi thuộc Công ty,từ ngày 01/7/2023;
Ông Huỳnh Ngọc Phú  giữ chức vụ Phó Phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty,từ ngày 01/7/2023;
4- Tại Quyết định số 97/QĐ-NLGMN ngày 03/7/2023 Giám đốc Công ty Quyết định giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Văn Thứ, Phó Phòng Quản lý bảo vệ rừng chuyên trách giữ chức vụ Phụ trách Phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty, từ ngày 03/7/2023;

Đ/c Mạc Văn Được Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công ty trao Quyết định Phó Giám đốc cho đ/c Nguyễn Văn Tri
PGĐ Tri

Đ/c Mạc Văn Được Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công ty trao Quyết định Trưởng Phòng Tổ chức hành chính cho đ/c Vũ Bá CôngTrao QĐ bo nhiem

Đ/c Mạc Văn Được Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công ty trao Quyết định Phụ trách Phòng Kế hoạch kinh doanh cho đ/c Nguyễn Văn Thứ
PT P KHKD Thu

Tác giả: admin

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây