Rss Feed
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG & BỔ NHIỆM CÁN BỘ

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG & BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD. Lãnh đạo Công ty Quyết định: 1- Ban hành Quyết định số 77/QĐ-NLGMN, ngày 06/9/2021 V/v Thôi giữ chức vụ Trưởng Phòng KHKD và giữ chức vụ Phó Phòng KHKD đối với Ông Lê Duy Quang, từ ngày 01/9/2021. 2- Ban hành Quyết định số 78/QĐ-NLGMN ngày 06/9/2021 V/v điều động Ông Nguyễn Văn Tri Trưởng Phòng QLBVR chuyên trách đảm nhận chức vụ Trưởng Phòng KHKD, từ ngày 01/9/2021. 3- Ban hành Quyết định số 79/QĐ-NLGMN, ngày 06/9/2021 V/v giao nhiệm vụ cho Ông Phạm ĐInh Thiện Sơn Phó Phòng QLBVR chuyên trách giữ chức vụ Phụ trách Phòng QLBVR chuyên trách, từ ngày 01/9/2021. 4- Ban hành Quyết định số 80/QĐ-NLGMN, ngày 06/9/2021 V/v bổ nhiệm Ông Bùi Thanh Chương Nhân viên Phòng QLBVR chuyên trách giữ chức vụ Phó Phòng QLBVR chuyên trách, từ ngày 01/9/2021. Truớc đó: Ngày 12/7/2021 Lãnh đạo Công ty đã Quyết định: - Ban hành Quyết định số 57/QĐ-NLGMN, ngày 12/7/2021 V/v bổ nhiệm Ông Hà Thành Chung Nhân viên Phòng QLBVR chuyên trách giữ chức vụ Phó Ban trồng rừng NLG Văn Xuôi, từ ngày 15/7/2021. - Ban hành Quyết định số 58/QĐ-NLGMN, ngày 12/7/2021 V/v bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn Cán bộ kỹ thuật Ban trồng rừng NLG Rờ Kơi giữ chức vụ Phó Ban trồng rừng NLG Rờ Kơi, từ ngày 15/7/2021.

Đăng lúc: 08-09-2021 04:09:31 PM | Đã xem: 12 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2021
TIẾP TỤC DUY TRÌ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

TIẾP TỤC DUY TRÌ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam Tiếp tục chuẩn bị cho công tác duy trì quản lý rừng bền vững

Đăng lúc: 27-08-2021 03:37:48 PM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm 2021 , CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Để đảm bảo tổ chức triển khai hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD, tiến tới định hướng phát triển trong thời gian tới. Lãnh đạo Công ty Quyết định: 1- Ban hành Quyết định số 35/QĐ-NLGMN, ngày 14/5/2021 V/v Thôi không kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Nhà máy chế biến gỗ ván Miền Nam đối với Ông Võ Đình Lợi Phó Giám đốc Công ty, từ ngày 01/6/2021. 2- Đồng thời, ban hành Quyết định số 36/QĐ-NLGMN ngày 14/5/20216 V/v bổ nhiệm cán bộ đối với Ông Nguyễn Hồng Lam Phó Phòng Kế hoạch kinh doanh, kiêm nhiệm Phó Giám đốc Nhà máy chế biến gỗ ván Miền Nam đảm nhận chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam-Nhà máy chế biến gỗ ván Miền Nam (gọi tắt là: Giám đốc Nhà máy chế biến gỗ ván Miền Nam) thuộc Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam, từ ngày 01/6/2021.

Đăng lúc: 02-06-2021 03:11:48 PM | Đã xem: 179 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2021
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 1. Đơn vị thông báo lựu chọn tổ chức đấu giá tài sản Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam Số 377 Đường Phan Đình Phùng - P. Duy Tân - TP. Kon Tum - T. Kon Tum Tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý của Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam Tổng giá khởi điểm đấu giá: 125.000.000 đồng 2. Tiêu chí lựu chọn tổ chức đấu giá tài sản (xem chi tiết trên Thông báo) 3.Yêu cầu đối với hồ sơ đăng ký (xem chi tiết trên Thông báo)

Đăng lúc: 17-05-2021 04:40:54 PM | Đã xem: 178 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ KIỂM TOÁN

Đăng lúc: 12-04-2021 01:35:58 PM | Đã xem: 252 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2021
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 1. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha - Chi nhánh Kon Tum Địa chỉ: Số 65 Nguyễn Trãi, phường Thống Nhất, TP Kon Tum, T. Kon Tum 2. TỔ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam Địa chỉ: Số 377 Phan Đình Phùng, P. Duy Tân, TP. Kon Tum, T. Kon Tum 3. TÊN TÀI SẢN, NƠI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ - Ban Pô Kô, Ban Kon Đào huyện Đắk Tô; Ban Văn Xuôi huyện Tu Mơ Rông; Ban Rờ Kơi huyện Sa Thầy - Khai thác rừng trồng, với diện tích 708,07 ha; sản lượng 109.482m3. 4. NGUỒN GỐC VÀ TÌNH TRẠNG PHÁP LÝ CỦA TÀI SẢN Là giá trị sản lượng rừng trồng thuộc Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam 5. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 17/3/2021 Tại nơi có tài sản đấu giá 6. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 17/3/2021, tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha - Chi nhánh Kon Tum Địa chỉ: Số 65 Nguyễn Trãi, phường Thống Nhất, TP Kon Tum, T. Kon Tum 7. GIÁ TRỊ KHỞI ĐIỂM CỦA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ - 89.354.200.000 đồng, được chía thành 8 gói thầu và có giá trj từ 1,483 tỷ đồng đến 16,048 tỷ đồng/gói. - Hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng/bộ 8. + 9 + ... kính mời quý vị xem chi tiết trên thông báo

Đăng lúc: 24-02-2021 01:34:37 PM | Đã xem: 180 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm 2021
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 1. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Công ty Đấu giá hợp danh Song Pha - Chi nhánh Kon Tum Địa chỉ: 855 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum, T. Kon Tum 2. TỔ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam Địa chỉ: 377 Phan Đình Phùng, P. Duy Tân, TP. Kon Tum, T. Kon Tum 3. TÊN TÀI SẢN, NƠI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ - Khai thác rừng trồng, với diện tích 708,07 ha; sản lượng 109.482m3. - Ban Pô Kô, Ban Kon Đào huyện Đắk Tô; Ban Văn Xuôi huyện Tu Mơ Rông; Ban Rờ Kơi huyện Sa Thầy 4. NGUỒN GỐC VÀ TÌNH TRẠNG PHÁP LÝ CỦA TÀI SẢN Là rừng trồng thuộc Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam 5. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN Từ ngày 07/01/2021 đến ngày 12/01/2021tại nơi tài sản hình thành 6. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 14 giờ 00 phút ngày 18/01/2021 7. GIÁ TRỊ KHỞI ĐIỂM CỦA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ - 89.354.200.000 đồng, được chía thành 8 gói thầu và có giá trj từ 1,483 tỷ đồng đến 16,048 tỷ đồng/gói. - Hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng/bộ 8. + 9 + ... kính mời quý vị xem chi tiết trên thông báo

Đăng lúc: 05-01-2021 08:55:51 AM | Đã xem: 223 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm 2021
 

Giới thiệu công ty

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam

      Công ty nguyên liệu giấy Đồng Nai là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty giấy Việt Nam,  được thành lập theo quyết định số 2776/QĐ-TCCB ngày 25/9/1996 của Bộ công nghiệp (nay là Bộ công thương), trụ sở Công ty đóng tại huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai, có nhiệm vụ trồng rừng...

Thăm dò ý kiến

Bằng cách nào bạn biết đến trang web này?

Qua công cụ tìm kiếm

Qua liên kết từ một trang web khác

Qua người giới thiệu

Tình cờ ghé thăm

Mạc Văn Được
0946330042