Rss Feed
TIẾP TỤC DUY TRÌ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

TIẾP TỤC DUY TRÌ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam Tiếp tục chuẩn bị cho công tác duy trì quản lý rừng bền vững

Đăng lúc: 27-08-2021 04:37:48 PM | Đã xem: 24 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm 2021 , CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

BB TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIÁM SÁT THANG 3, THÁNG 6 & THÁNG 9 PHỤC VỤ CÔNG TÁC FSC

Tổng hợp kết quả giám sát định kỳ nhằm đảm bảo duy trì chứng chỉ rừng bền vững FSC

Đăng lúc: 14-09-2020 03:38:08 PM | Đã xem: 482 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
BÁO CÁO KHẮC PHỤ LỖI FSC 2019

BÁO CÁO KHẮC PHỤ LỖI FSC 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC LỖI PHÁT HIỆN KHI ĐÁNH GIÁ FSC 2019

Đăng lúc: 14-09-2020 03:21:09 PM | Đã xem: 627 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BẢN TIN NỘI BỘ , CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
BỘ TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ RỪNG FSC QUỐC GIA VIỆT NAM

BỘ TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ RỪNG FSC QUỐC GIA VIỆT NAM

Nhằm đảm bảo duy trì chứng chỉ FSC quản lý rừng bền vững Công ty triển khai thực hiện tốt "BỘ TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ RỪNG FSC QUỐC GIA VIỆT NAM"

Đăng lúc: 14-07-2020 09:13:58 AM | Đã xem: 627 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm 2020 , CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
TIẾP TỤC CÔNG TÁC DUY TRÌ CHỨNG CHỈ FSC

TIẾP TỤC CÔNG TÁC DUY TRÌ CHỨNG CHỈ FSC

Tiếp tục công tác duy trì chứng chỉ FSC của Công ty

Đăng lúc: 03-10-2019 11:52:31 AM | Đã xem: 605 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm 2019 , CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
TÓM TẮT KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG  GIAI ĐOẠN 2018 - 2024

TÓM TẮT KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2024

TÓM TẮT KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2024

Đăng lúc: 21-10-2018 10:43:13 PM | Đã xem: 618 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
REPORT Implementation of sustainable forest management in 06 months 2018

REPORT Implementation of sustainable forest management in 06 months 2018

REPORT Implementation of sustainable forest management in 06 months 2018

Đăng lúc: 21-10-2018 10:37:17 PM | Đã xem: 482 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
BÁO CÁO THỰC HIỆN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG 06 THÁNG NĂM 2018

BÁO CÁO THỰC HIỆN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG 06 THÁNG NĂM 2018

BÁO CÁO THỰC HIỆN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG 06 THÁNG NĂM 2018

Đăng lúc: 21-10-2018 10:33:54 PM | Đã xem: 1527 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
REPORT Implement sustainable forest management in 2017

REPORT Implement sustainable forest management in 2017

REPORT Implement sustainable forest management in 2017

Đăng lúc: 21-10-2018 10:30:24 PM | Đã xem: 467 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
BÁO CÁO THỰC HIỆN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG NĂM 2017

BÁO CÁO THỰC HIỆN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG NĂM 2017

BÁO CÁO THỰC HIỆN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG NĂM 2017

Đăng lúc: 21-10-2018 10:27:25 PM | Đã xem: 827 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NĂM 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NĂM 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NĂM 2018

Đăng lúc: 21-10-2018 10:21:59 PM | Đã xem: 1053 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC NĂM 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC NĂM 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC NĂM 2018

Đăng lúc: 21-10-2018 10:16:31 PM | Đã xem: 611 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG HÀNH LANG BẢO VỆ VEN SUỐI NĂM 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG HÀNH LANG BẢO VỆ VEN SUỐI NĂM 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ BẢO VỆ HÀNH LANG VEN SUỐI NĂM 2018

Đăng lúc: 21-10-2018 10:05:16 PM | Đã xem: 458 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÁC ĐỘNG XÃ HỘI NĂM 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÁC ĐỘNG XÃ HỘI NĂM 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÁC ĐỘNG XÃ HỘI NĂM 2017

Đăng lúc: 21-10-2018 09:57:03 PM | Đã xem: 508 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT XÓI MÒN ĐẤT NĂM 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT XÓI MÒN ĐẤT NĂM 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT XÓI MÒN ĐẤT NĂM 2017

Đăng lúc: 21-10-2018 09:47:19 PM | Đã xem: 578 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
Đăng lúc: 31-07-2017 04:44:58 PM | Đã xem: 1454 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BẢN TIN NỘI BỘ , CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
Đăng lúc: 27-07-2017 02:37:51 PM | Đã xem: 1356 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BẢN TIN NỘI BỘ , CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
Đăng lúc: 27-07-2017 02:16:03 PM | Đã xem: 1451 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BẢN TIN NỘI BỘ , CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
1 2  Trang sau
 

Giới thiệu công ty

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam

      Công ty nguyên liệu giấy Đồng Nai là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty giấy Việt Nam,  được thành lập theo quyết định số 2776/QĐ-TCCB ngày 25/9/1996 của Bộ công nghiệp (nay là Bộ công thương), trụ sở Công ty đóng tại huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai, có nhiệm vụ trồng rừng...

Thăm dò ý kiến

Bằng cách nào bạn biết đến trang web này?

Qua công cụ tìm kiếm

Qua liên kết từ một trang web khác

Qua người giới thiệu

Tình cờ ghé thăm

Mạc Văn Được
0946330042