Rss Feed

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU THẦU

Đăng lúc: Thứ hai - 21/11/2016 10:21 - Người đăng bài viết: BanGD
Phiếu đăng ký tham gia đấu thầu chào giá cạnh tranh khai thác tỉa thưa, vận chuyển gỗ Thông ba lá tại Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU THẦU
Chào giá cạnh tranh khai thác tỉa thưa, vận chuyển gỗ Thông ba lá
tại Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam
                         Kính gửi: Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam.
 
       Tôi tên là:........................................................................................................
       Sinh ngày, tháng, năm:.....................................................................................
       Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................
       Địa chỉ liên lạc:  ..............................................................................................
       Điện thoại:  .....................................................................................................
       CMND số:............................ do ..............................  cấp ngày .......................
       Đại diện cho Công ty/đơn vị (nếu có):..............................................................
       Địa chỉ:  .........................................................................................................
       GCNĐKKD số:...................... do ................................... cấp ngày ................
       Tôi (hoặc Công ty/đơn vị) có năng lực tổ chức thực hiện khai thác tỉa thưa, vận chuyển gỗ Thông ba lá cho Công ty. Được biết qua phương tiện thông tin đại chúng về đợt tổ chức đấu thầu chào giá cạnh tranh khai thác tỉa thưa, vận chuyển gỗ Thông ba lá của Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam trên địa bàn tỉnh Kon Tum, tôi (hoặc Công ty/đơn vị) xin được đăng ký tham gia với diện tích/khối lượng đề nghị là:
 
STT Vị trí Diện tích
(ha)
Khối lượng (m3)
D ≥ 12 cm D < 12 cm
1 TK 265, 267, 269 – Đăk Hà – Tu Mơ Rông      
2 TK 242 – Văn Xuôi – Tu Mơ Rông      
3 TK 156, 157, 160 – Đăk Dục – Ngọc Hồi      
4 TK 177, 178 – Đăk Kan – Ngọc Hồi      
5 TK 180, 181, 182 – Đăk Kan – Ngọc Hồi      
6 TK 572 (K 7; 8; 9; 10; 12)–Rờ Kơi–Sa Thầy      
7 TK 573 – Rờ Kơi – Sa Thầy      
8 TK 572 (K 1; 2; 3; 5), 574, 578 - Rờ Kơi - Sa Thầy      
Tổng cộng      
 
       (bằng chữ:......................................................................................................).

       Nếu được xét dự thầu chào giá cạnh tranh, tôi (hoặc Công ty/đơn vị) cam kết sẽ tự tìm hiểu đầy đủ thông tin về diện tích/khối lượng tổ chức thực hiện khai thác tỉa thưa, các quy trình, quy định về khai thác tỉa thưa, nghiên cứu kỹ Quy chế đấu thầu chào giá cạnh tranh của Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam, nộp tiền cọc đầy đủ, đúng hạn và thực hiện dự thầu chào giá cạnh tranh đúng quy định.
       Tôi (hoặc Công ty/đơn vị) cam đoan việc đăng ký tham gia cuộc đấu thầu chào giá cạnh tranh này là hoàn toàn tự nguyện. Rất mong được sự xem xét chấp thuận của Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam./.

                                                                                  TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))
 
 
 
Lưu ý:
1/. Diện tích đăng ký tại các vị trí căn cứ theo Quy chế đấu thầu, diện tích đăng ký ở từng vị trí không lớn hơn diện tích trong Quy chế. Khối lượng đăng ký = (Khối lượng Quy chế/Diện tích Quy chế) x Diện tích đăng ký.
2/. Thời gian và địa điểm gửi Phiếu đăng ký:
+ Thời gian: Từ ngày 16/11/2016 đến 24/11/2016, buổi sáng từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ.
+ Địa điểm: Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam. Số 377, Phan Đình Phùng, TP Kon Tum, T Kon Tum. Điện thoại: 0603 866 849. Fax: 0603 866 849.
3/. Thông tin về diện tích/khối lượng khai thác tỉa thưa, quy trình khai thác, quy định khai thác tỉa thưa, Quy chế chào giá cạnh tranh được đăng tải trên website: congtynguyenlieugiaymiennam.com và niêm yết tại văn phòng Công ty.
4/. Hồ sơ gửi kèm Phiếu đăng ký:
            + Ban sao công chứng giấy CMND.
            + Ban sao công chứng giấy CNĐKKD.

Tác giả bài viết: Võ Đình Lợi
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu công ty

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam

      Công ty nguyên liệu giấy Đồng Nai là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty giấy Việt Nam,  được thành lập theo quyết định số 2776/QĐ-TCCB ngày 25/9/1996 của Bộ công nghiệp (nay là Bộ công thương), trụ sở Công ty đóng tại huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai, có nhiệm vụ trồng rừng...

Thăm dò ý kiến

Bằng cách nào bạn biết đến trang web này?

Qua công cụ tìm kiếm

Qua liên kết từ một trang web khác

Qua người giới thiệu

Tình cờ ghé thăm

Mạc Văn Được
0946330042