Rss Feed

BÁO CÁO KẾT QUẢ XÓI MÒN ĐẤT NĂM 2016

Đăng lúc: Thứ năm - 27/07/2017 10:27 - Người đăng bài viết: BanGD
 
BÁO CÁO
KẾT QUẢ GIÁM SÁT XÓI MÒN ĐẤT NĂM 2016
 
   
Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam. Công ty được tổ chức GFA cấp chứng chỉ Quản lý rừng bền vững  ngày 20/12/2016, Mã số GFA – FM/COC - 002965.

Căn cứ vào kế hoạch giám sát xói mòn đất số 21/KH-TT ngày 20/4/2016 của Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam.

Qua một năm theo dõi giám sát xói mòn đất tại các ô tiêu chuẩn được bố trí đại diện cho các tuổi rừng, độ dốc, các điều kiện lập địa khác nhau. Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam báo cáo kết quả giám sát xói mòn đất như sau:

I. MỘT SỐ THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Tên và địa chỉ cơ quan

- Tên cơ quan: Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam.
- Địa chỉ: 377 Phan Đình Phùng - Phường Duy Tân - TP. Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
- Điện thoại: 0603.866.849    -       Fax: 0603.866.849
- Email: congtynguyenlieugiaymiennam@gmail.com

2. Ranh giới và tọa độ địa lý

Tỉnh Kon Tum nằm ở cực bắc Tây Nguyên, đường biên giới chung với hai nước Lào và Căm Pu Chia. Tọa độ địa lý từ 13055’30” đến 15025’30” vĩ độ Bắc, từ 107020’15” đến 108033’00” kinh độ Đông.
Ranh giới tiếp giáp:
- Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam.
- Phía Nam giáp tỉnh Gia Lai.
- Phía Đông Giáp tỉnh Quảng Ngãi.
- Phía Tây giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Cam Pu Chia.

3. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu

    Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam quản lý và hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên. Nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty:
    - Sản xuất cây giống nguyên liệu giấy, trồng rừng, chăm sóc rừng nguyên liệu giấy, trồng cây cao su và các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến trồng rừng;
    - Khai thác, vận tải cung ứng nguyên liệu giấy, chế biến lâm sản theo kế hoạch và tiến độ của Tổng Công ty Giấy Việt Nam;
    - Kinh doanh mua, bán các loại lâm sản, nguyên liệu giấy; giấy, vở học sinh, văn phòng phẩm; Gia công xén kẻ giấy.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC TIẾN HÀNH:

1. Đối tượng điều tra:

1.1 Phạm vi điều tra:

Được chọn ở 2 vị trí có độ dốc khác nhau:
          - Ô số 1: Tại Ban trồng rừng Nguyên liệu giấy Ngọc Hồi, lô a5 - khoảnh 5 - tiểu khu 179, diện tích 11,3 ha rừng trồng Thông ba lá năm 2001.
- Ô số 2: Tại Ban trồng rừng Nguyên liệu giấy Văn Xuôi, lô a5 - khoảnh 4 – tiểu khu 269, diện tích 7,5 ha rừng trồng Thông ba lá năm 2002.

1.2. Các nhân tố điều tra:

- Kiểm tra các tác động vào khu vực điều tra như: chăn thả gia súc, các tác động con người...
- Điều tra tình hình thực bì trong ô tiêu chuẩn.
- Lấy sạch đất, tạp vật trong lòng máng.

1.3. Công tác chuẩn bị:
Dụng cụ gồm có: Các phiếu điều tra, dao phát, cuốc, xẻng, bao đựng đất, cân...

1.4. Công tác điều tra thu thập số liệu.
Thời điểm thu thập số liệu: Vào những ngày thời tiết nắng ráo, không mưa. Phòng Kỹ thuật lâm sinh kết hợp với Trưởng ban trồng rừng, cán bộ kỹ thuật tại Ban trồng rừng đã lập ô tiêu chuẩn giám sát xói mòn đất, tiến hành điều tra thu thập số liệu.
Tiến hành lấy đất trong lòng máng theo trình tự các bước như sau:
Bước 1: Tiến hành nhặt sạch cỏ, lá, cành cây, các tạp vật trong lòng máng.
Bước 2: Dùng cuốc, xẻng vét, súc hết toàn bộ lượng đất trong lòng máng cho vào bao đã được chuẩn bị sẵn có đánh số (số lượng đất trong mỗi máng được để riêng và được đánh số theo số ô tiêu chuẩn theo dõi).
Bước 3: Cân riêng trọng lượng từng bao đựng đất nói trên và ghi vào phiếu điều tra.

2. Công tác tính toán nội nghiệp:
Lấy đất của mỗi một ô theo dõi, cho vào bếp lửa sấy khô sau đó đem cân lại lần 2 được kết quả trọng lượng đất khô cụ thể ở bảng sau:

        Bảng tổng hợp kết quả giám sát xói mòn đất tháng 12 năm 2016.

Ban trồng rừng NLG OTC Loài cây/ Năm trồng Độ dốc Khối lượng đất ướt (kg/OTC/ năm) Khối lượng đất khô (kg/OTC/ năm) Khối lượng đất (kg/ha/ năm) Mật độ
(cây/ha)
Ngọc Hồi 1 Pk-2001 > 300 1,6 1,4 70 800
Văn Xuôi 2 Pk-2002 15-200 0,9 0,8 40 800
Nhận xét, đánh giá:
- Qua bảng tổng hợp cho thấy tại các ô tiêu chuẩn số 1, 2 lượng đất xói mòn có định lượng khác nhau, độ dốc càng cao lượng xói mòn càng lớn do độ dốc càng cao tạo áp lực dòng chảy càng mạnh dẫn đến lượng xói mòn càng nhanh.
- Tuy nhiên, lượng xói mòn chênh lệch giữa các ô tiêu chuẩn (Độ dốc khác nhau) là không lớn do ở những OCT có độ dốc lớn rừng trồng đã vào khép tán, độ che phủ rừng cao hơn, nên hạn chế được tác động của lực nước mưa rơi xuống bề mặt đất, nước mưa được ngấm một phần xuống lòng đất giảm dòng nước chảy trên bề mặt đất, do đó hạn chế rất lớn xói mòn, rửa trôi đất. Điều này phù hợp với điều kiện thực tế khách quan.
Qua kết quả thu thập số liệu và đối chiếu với tiêu chuẩn về mức độ xói mòn đất của Việt Nam cho thấy mức độ xói mòn đất trên diện tích rừng Công ty quản lý ở mức độ thấp (Cấp I).
 
IV. Kết luận, đề xuất, kiến nghị:

1. Kết luận

- Lượng xói mòi đất bình quân từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 12 năm 2016 của Công ty Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam là 0,055 tấn/ha/năm. Đối chiếu vào biểu cấp xói mòn theo TC 579-TCVN-1995 thì xói mòn đất dưới tán rừng trồng của Công ty nằm ở cấp I từ 0 đến 10 tấn/ha/năm.
- Mức độ xói mòn đất dưới tán rừng trồng cây Thông ba lá NLG tại Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam là rất thấp (0,055 tấn/ha/năm). Do vậy, việc kinh doanh rừng trồng cây NLG giữ vai trò hết sức quan trọng trong đời sống của con người. Rừng trồng có tác dụng cung cấp lâm sản, bảo vệ môi trường, giữ đất chống xói mòn, rửa trôi đất, bảo vệ nguồn nước, điều hòa không khí tạo môi trường cảnh quan, sinh thái.
- Các dự án trồng rừng NLG của Công ty tạo ra công ăn việc làm ổn định cho CBCNV và nhân dân địa phương, làm cho đời sống ngày một nâng lên góp phần vào kinh doanh phát triển rừng bền vững.

2. Đề xuất, kiến nghị

  - Qua một năm triển khai công tác theo dõi, giám sát xói mòn đất, kết quả đạt được mới ở bước đầu. Để có những kết quả đánh giá, kết luận chính xác, khách quan phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của đơn vị. Công tác trên cần được tiếp tục nghiên cứu theo dõi trong các năm tiếp theo.
  - Mật độ trồng rừng hiện tại của cây Thông ba lá là 2000 cây/ha và 3.330cây/ha, kỹ thuật chăm sóc rừng tuân thủ đúng quy trình của Tổng Công ty giấy Việt Nam. Qua theo dõi cho thấy là phù hợp với sự sinh trưởng, phát triển của rừng trồng. Đảm bảo vai trò giữ đất, bảo vệ nguồn nước hạn chế được lũ lụt, sạt lở đất.
  - Kết quả phân tích trên cho thấy mức độ xói mòn là rất nhỏ. Công ty đã thực hiện quy trình kỹ thuật trong trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng và mật độ trồng rừng 2000 cây/ha và 3.330cây/ha, sau khi chặt nuôi dưỡng, khai thác tỉa thưa, hiện nay mật độ rừng đạt từ 800 - 1500 cây/ha là phù hợp. Công tác theo dõi xói mòn đất tại Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam yêu cầu rất cần thiết, giúp chúng ta nắm được những tác động của môi trường đến hoạt động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp. Từ đó đề ra các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, cải thiện môi trường sinh thái, phát triển kinh doanh rừng theo hướng bền vững./.
 
 
GIÁM ĐỐC
Đã ký

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu công ty

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam

      Công ty nguyên liệu giấy Đồng Nai là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty giấy Việt Nam,  được thành lập theo quyết định số 2776/QĐ-TCCB ngày 25/9/1996 của Bộ công nghiệp (nay là Bộ công thương), trụ sở Công ty đóng tại huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai, có nhiệm vụ trồng rừng...

Thăm dò ý kiến

Bằng cách nào bạn biết đến trang web này?

Qua công cụ tìm kiếm

Qua liên kết từ một trang web khác

Qua người giới thiệu

Tình cờ ghé thăm

Mạc Văn Được
0946330042