Rss Feed
THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU

CÔNG TY NGUYÊN LIỆU GIẤY MIỀN NAM THÔNG BÁO MỜI THẦU VẬN CHUYỂN GỖ THÔNG BA LÁ

Đăng lúc: 18-12-2018 02:41:30 AM | Đã xem: 1047 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2018
QUY CHẾ ĐẤU THẦU

QUY CHẾ ĐẤU THẦU

QUY CHẾ ĐẤU THẦU CHÀO GIÁ CẠNH TRANH KHAI THÁC TỈA THƯA, VẬN CHUYỂN GỖ THÔNG BA LÁ TẠI CÔNG TY NGUYÊN LIỆU GIẤY MIỀN NAM

Đăng lúc: 12-11-2018 03:41:45 AM | Đã xem: 899 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2018
THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU

CÔNG TY NGUYÊN LIỆU GIẤY MIỀN NAM THÔNG BÁO MỜI THẦU KHAI THÁC TỈA THƯA, VẬN CHUYỂN GỖ THÔNG BA LÁ TẠI CÔNG TY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Đăng lúc: 12-11-2018 03:35:03 AM | Đã xem: 874 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2018
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam lần thứ 9 đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đăng lúc: 07-11-2018 07:35:22 PM | Đã xem: 883 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2018
THÔNG BÁO CHỨC DANH CHỦ TỊCH VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

THÔNG BÁO CHỨC DANH CHỦ TỊCH VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam có sự thay đổi chức danh quản lý sau khi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung. Theo đó, Ông Tống Hữu Chân - đã thôi kiêm nhiệm Giám đốc và tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Công ty. Ông Mạc Văn Được được Hội đồng thành viên Tổng công ty giấy Việt Nam điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam.

Đăng lúc: 02-10-2018 11:35:47 PM | Đã xem: 936 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2018
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NGUYÊN LIỆU GIẤY MIỀN NAM

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NGUYÊN LIỆU GIẤY MIỀN NAM

NGÀY 14 THÁNG 8 NĂM 2018, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM RA QUYẾT ĐỊNH SỐ 215/QĐ-GVN.HN, BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV NGUYÊN LIỆU GIẤY MIỀN NAM (Thay thế quyết định số 435/QĐ-GVN.HN ngày 23/12/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty giấy Việt Nam)

Đăng lúc: 02-10-2018 11:02:41 PM | Đã xem: 777 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2018
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017

Phụ lục số 8 và Phụ lục số 10 (Ban hành kèm theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ) - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2017 tại Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam.

Đăng lúc: 04-09-2018 10:48:24 PM | Đã xem: 1032 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2018
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2018 CỦA CÔNG TY NGUYÊN LIỆU GIẤY MIỀN NAM. BÁO CÁO HỢP NHẤT SỐ LIỆU CHƯA KIỂM TOÁN

Đăng lúc: 03-08-2018 04:22:46 AM | Đã xem: 783 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2018
QUYẾT ĐỊNH GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

QUYẾT ĐỊNH GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2018 CHO CÔNG TY CON (CÔNG TY TNHH MTV NLG MIỀN NAM) CỦA TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

Đăng lúc: 02-08-2018 02:19:33 AM | Đã xem: 1950 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2018
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT CỦA CÔNG TY THHH MTV NGUYÊN LIỆU GIẤY MIỀN NAM

Đăng lúc: 24-06-2018 09:15:03 PM | Đã xem: 1124 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2018
Đăng lúc: 18-05-2018 05:33:15 AM | Đã xem: 1451 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2018
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2017 CỦA CÔNG TY TNHH MTV NGUYÊN LIỆU GIẤY MIỀN NAM

Đăng lúc: 18-05-2018 04:57:24 AM | Đã xem: 986 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2018
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - TÀI CHÍNH NĂM 2018

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - TÀI CHÍNH NĂM 2018

CÔNG TY NGUYÊN LIỆU GIẤY MIỀN NAM XÂY DỰNG VÀ BÁO CÁO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - TÀI CHÍNH NĂM 2018

Đăng lúc: 28-02-2018 01:15:05 AM | Đã xem: 1374 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2018
 

Giới thiệu công ty

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam

      Công ty nguyên liệu giấy Đồng Nai là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty giấy Việt Nam,  được thành lập theo quyết định số 2776/QĐ-TCCB ngày 25/9/1996 của Bộ công nghiệp (nay là Bộ công thương), trụ sở Công ty đóng tại huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai, có nhiệm vụ trồng rừng...

Thăm dò ý kiến

Bằng cách nào bạn biết đến trang web này?

Qua công cụ tìm kiếm

Qua liên kết từ một trang web khác

Qua người giới thiệu

Tình cờ ghé thăm

Mạc Văn Được
0946330042