Rss Feed
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG & BỔ NHIỆM CÁN BỘ

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG & BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD. Lãnh đạo Công ty Quyết định: 1- Ban hành Quyết định số 77/QĐ-NLGMN, ngày 06/9/2021 V/v Thôi giữ chức vụ Trưởng Phòng KHKD và giữ chức vụ Phó Phòng KHKD đối với Ông Lê Duy Quang, từ ngày 01/9/2021. 2- Ban hành Quyết định số 78/QĐ-NLGMN ngày 06/9/2021 V/v điều động Ông Nguyễn Văn Tri Trưởng Phòng QLBVR chuyên trách đảm nhận chức vụ Trưởng Phòng KHKD, từ ngày 01/9/2021. 3- Ban hành Quyết định số 79/QĐ-NLGMN, ngày 06/9/2021 V/v giao nhiệm vụ cho Ông Phạm ĐInh Thiện Sơn Phó Phòng QLBVR chuyên trách giữ chức vụ Phụ trách Phòng QLBVR chuyên trách, từ ngày 01/9/2021. 4- Ban hành Quyết định số 80/QĐ-NLGMN, ngày 06/9/2021 V/v bổ nhiệm Ông Bùi Thanh Chương Nhân viên Phòng QLBVR chuyên trách giữ chức vụ Phó Phòng QLBVR chuyên trách, từ ngày 01/9/2021. Truớc đó: Ngày 12/7/2021 Lãnh đạo Công ty đã Quyết định: - Ban hành Quyết định số 57/QĐ-NLGMN, ngày 12/7/2021 V/v bổ nhiệm Ông Hà Thành Chung Nhân viên Phòng QLBVR chuyên trách giữ chức vụ Phó Ban trồng rừng NLG Văn Xuôi, từ ngày 15/7/2021. - Ban hành Quyết định số 58/QĐ-NLGMN, ngày 12/7/2021 V/v bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn Cán bộ kỹ thuật Ban trồng rừng NLG Rờ Kơi giữ chức vụ Phó Ban trồng rừng NLG Rờ Kơi, từ ngày 15/7/2021.

Đăng lúc: 08-09-2021 04:09:31 PM | Đã xem: 8 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2021
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Để đảm bảo tổ chức triển khai hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD, tiến tới định hướng phát triển trong thời gian tới. Lãnh đạo Công ty Quyết định: 1- Ban hành Quyết định số 35/QĐ-NLGMN, ngày 14/5/2021 V/v Thôi không kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Nhà máy chế biến gỗ ván Miền Nam đối với Ông Võ Đình Lợi Phó Giám đốc Công ty, từ ngày 01/6/2021. 2- Đồng thời, ban hành Quyết định số 36/QĐ-NLGMN ngày 14/5/20216 V/v bổ nhiệm cán bộ đối với Ông Nguyễn Hồng Lam Phó Phòng Kế hoạch kinh doanh, kiêm nhiệm Phó Giám đốc Nhà máy chế biến gỗ ván Miền Nam đảm nhận chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam-Nhà máy chế biến gỗ ván Miền Nam (gọi tắt là: Giám đốc Nhà máy chế biến gỗ ván Miền Nam) thuộc Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam, từ ngày 01/6/2021.

Đăng lúc: 02-06-2021 03:11:48 PM | Đã xem: 176 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2021
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 1. Đơn vị thông báo lựu chọn tổ chức đấu giá tài sản Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam Số 377 Đường Phan Đình Phùng - P. Duy Tân - TP. Kon Tum - T. Kon Tum Tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý của Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam Tổng giá khởi điểm đấu giá: 125.000.000 đồng 2. Tiêu chí lựu chọn tổ chức đấu giá tài sản (xem chi tiết trên Thông báo) 3.Yêu cầu đối với hồ sơ đăng ký (xem chi tiết trên Thông báo)

Đăng lúc: 17-05-2021 04:40:54 PM | Đã xem: 176 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ KIỂM TOÁN

Đăng lúc: 12-04-2021 01:35:58 PM | Đã xem: 249 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2021

BB TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIÁM SÁT THANG 3, THÁNG 6 & THÁNG 9 PHỤC VỤ CÔNG TÁC FSC

Tổng hợp kết quả giám sát định kỳ nhằm đảm bảo duy trì chứng chỉ rừng bền vững FSC

Đăng lúc: 14-09-2020 02:38:08 PM | Đã xem: 482 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ

Để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch SXKD, công tác QLBV rừng và đất rừng, PCCCR ... Lãnh đạo Công ty Quyết định: - Tại Quyết định số 119/QĐ-NLGMN.2020 V/v Thôi giao nhiệm vụ Phụ trách Ban trồng rừng NLG Kon Plong đối với Ông Nguyễn Văn Thứ Phó Phòng QLBVR Công ty từ ngày 01/9/2020. - Đồng thời tại Quyết định 120/QĐ-NLGMN.2020 V/v giao nhiệm vụ cho Ông Bùi Văn Tưởng Phó Phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty - Phụ trách Ban trồng rừng NLG Kon Plong từ ngày 01/9/2020.

Đăng lúc: 10-09-2020 04:03:47 PM | Đã xem: 522 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2020
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, về việc đấu giá thanh lý tài sản cố định (các xe ô tô biển kiểm soát 82K-3622; 82K-1334; 82K-2892;-82K-3613)

Đăng lúc: 07-09-2020 04:09:28 PM | Đã xem: 478 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2020
THÔNG BÁO CHỨC DANH CHỦ TỊCH CÔNG TY

THÔNG BÁO CHỨC DANH CHỦ TỊCH CÔNG TY

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu và kế hoạch lớn của Tổng Công ty Giấy Việt Nam. Vừa qua, từ ngày 01/7/2020. Hội đồng thành viên Tổng công ty giấy Việt Nam đã có sự điều động nhân sự đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Nguyên liệu giấy Miền Nam. Cụ thể như sau: Ngày 23/6/2020 Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Giấy Việt Nam ban hành Quyết định số 1239A/QĐ-GVN.HN, về việc thôi giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Nguyên liệu giấy Miền Nam đối với Ông Nguyễn Việt Đức - Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam. Đồng thời, ban hành Quyết định số 1240A/QĐ-GVN.HN, ngày 23/6/2020, về việc giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Nguyên liệu giấy Miền Nam đối với Ông Nguyễn Tuấn Minh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Đăng lúc: 25-08-2020 07:21:28 AM | Đã xem: 557 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2020
RỪNG BẠCH ĐÀN CỰ VỸ DÒNG DH 32-29 TRỒNG NĂM 2 TẠI HUYỆN ĐẮK HÀ TỈNH KON TUM

CÔNG TY ĐANG TÍCH CỰC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHĂM SÓC RỪNG TRỒNG NĂM 2 CÂY BẠCH ĐÀN CỰ VỸ DÒNG DH 32-29

Với những nỗ lực và quyết tâm lớn của Lãnh đạo Tổng Công ty Giấy Việt Nam; lãnh đạo Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam, rất có thể đây là loài cây (cây Bạch đàn Cự Vỹ dòng DH 32-29) không bao lâu nữa sẽ lại mang đến cho Kon Tum những cánh rừng xanh tốt ngút ngàn và hùng vỹ.

Đăng lúc: 23-06-2020 08:06:44 AM | Đã xem: 632 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2020
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ

Để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch SXKD, công tác QLBV rừng và đất rừng, PCCCR ... Lãnh đạo Công ty Quyết định điều động đ/c Nguyễn Văn Thứ Phó Phòng QLBVR CT giữ chức vụ Phụ trách Ban trồng rừng NLG Kon Plong từ ngày 20/3/2020.

Đăng lúc: 20-03-2020 03:17:01 PM | Đã xem: 602 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2020
THAY ĐỔI NHÂN SỰ PHÒNG BAN

THAY ĐỔI NHÂN SỰ PHÒNG BAN

Từ đầu năm 2020, Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam đã có một số điều động, hoán đổi vị trí của một số cán bộ tại Phòng nghiệp vụ Công ty và các Ban nhằm đáp ứng tốt yêu cầu SXKD trong năm. 1- Điều động Ông Lê Duy Quang - Trưởng ban trồng rừng NLG Ngọc Hồi thuộc Công ty giữ chức vụ Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty thay cho Ông Thái Khắc Kiên, đồng thời điều động Ông Thái Khắc Kiên giữ chức vụ Trưởng ban trồng rừng NLG Ngọc Hồi. 2- Cho thôi phụ trách Ban trồng rừng NLG Sa Thầy đối với Ông Nguyễn Nguyễn Ngọc Thành Phó Ban trồng rừng NLG Rờ Kơi từ ngày 01/02/2020, đồng thời phân công Ông Nguyễn Văn Quyết Trưởng ban trồng rừng NLG Rờ Kơi chịu trách nhiệm phụ trách Ban trồng rừng NLG Sa Thầy từ ngày 01/02/2020.

Đăng lúc: 06-02-2020 02:48:59 PM | Đã xem: 710 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2020
QUYẾT ĐỊNH BAN HANH QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC

QUYẾT ĐỊNH BAN HANH QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC

Đăng lúc: 06-02-2020 01:50:49 PM | Đã xem: 874 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2019
THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Về việc: Mời thầu chào giá cạnh tranh trong nước; Gói thầu vận chuyển gỗ thông ba lá từ Kon Tum đến Bình Phước; (Tại các bãi tập kết gỗ thông ba lá tỉa thưa của Công ty TNHH MTV nguyên liệu giấy Miền Nam; vận chuyển đến Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Dong Wha - lô G, khu công nghiệp Minh Hưng III, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước)

Đăng lúc: 10-01-2020 07:35:39 AM | Đã xem: 580 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2020
CÔNG TÁC PCCCR ĐÃ VÀ ĐANG ĐƯỢC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TỐT

CÔNG TÁC PCCCR ĐÃ VÀ ĐANG ĐƯỢC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TỐT

ĐẢM BẢO THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC PCCCR MÙA KHÔ 2019-2020

Đăng lúc: 16-11-2019 09:58:19 AM | Đã xem: 840 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2019 , Công tác PCCCR
CHUẬN BỊ BƯỚC VÀO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÁN ỔN ĐỊNH LIÊN TỤC TẠI NHÀ MÁY

CHUẬN BỊ BƯỚC VÀO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÁN ỔN ĐỊNH LIÊN TỤC TẠI NHÀ MÁY

MỌI CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BƯỚC VÀO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÁN ỔN ĐỊNH LIÊN TỤC TẠI CHI NHÁNH NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ VÁN MIỀN NAM THUỘC CÔNG TY TNHH MTV NGUYÊN LIỆU GIẤY MIỀN NAM ĐÃ HOÀN TẤT. SẢN PHẨM VÀ THÀNH CÔNG SẼ CÓ VÀO NGÀY MAI.

Đăng lúc: 13-10-2019 03:32:59 PM | Đã xem: 700 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2019
THÔNG BÁO GIỚI THIỆU CHỮ KÝ

THÔNG BÁO GIỚI THIỆU CHỮ KÝ

THÔNG BÁO GIỚI THIỆU CHỮ KÝ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHI NHÁNH - NHÀ MÁY; PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Đăng lúc: 08-10-2019 05:51:34 PM | Đã xem: 654 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2019
SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM GỖ CAO SU

SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM GỖ CAO SU

SẢN XUẤT VÁN BÓC THỬ NGHIỆM GỖ CAO SU

Đăng lúc: 25-07-2019 09:48:29 AM | Đã xem: 790 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2019
CÔNG TÁC TRỒNG RỪNG KẾ HOẠCH NĂM 2019

CÔNG TÁC TRỒNG RỪNG KẾ HOẠCH NĂM 2019

Đảm bảo kế hoạch trồng rừng thành công

Đăng lúc: 10-07-2019 11:45:17 AM | Đã xem: 757 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2019
Đăng lúc: 01-07-2019 08:34:06 PM | Đã xem: 795 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP , Năm 2019
NHÂN SỰ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY CÓ MỘT SỐ THAY ĐỔI

NHÂN SỰ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY CÓ MỘT SỐ THAY ĐỔI

Từ đầu năm 2019 đến nay, Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam đã có một số thay đổi về cán bộ quản lý. Ông Nguyễn Trung Trực - Kế toán trưởng Công ty được Hội đồng thành viên Tổng công ty điều động và bổ nhiệm làm Kiểm soát viên Công ty thay cho Ông Phạm Quang Lưu nghỉ theo Chế độ. Theo đó, Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán Tổng Công ty giấy Việt Nam được chọn bổ nhiệm làm Kế toán trưởng Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam thay cho Ông Nguyễn Trung Trực. Ông Hà Bá Hường - Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh của Công ty được điều động về làm Trưởng phòng Tổ chức hành chính. Ông Thái Khắc Kiên - Trưởng ban trồng rừng nguyên liệu giấy Đăk Hà được điều động về làm Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh của Công ty thay cho Ông Hà Bá Hường.

Đăng lúc: 06-06-2019 02:21:20 PM | Đã xem: 592 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Các tin khác

1 2 3  Trang sau
 

Giới thiệu công ty

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam

      Công ty nguyên liệu giấy Đồng Nai là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty giấy Việt Nam,  được thành lập theo quyết định số 2776/QĐ-TCCB ngày 25/9/1996 của Bộ công nghiệp (nay là Bộ công thương), trụ sở Công ty đóng tại huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai, có nhiệm vụ trồng rừng...

Thăm dò ý kiến

Bằng cách nào bạn biết đến trang web này?

Qua công cụ tìm kiếm

Qua liên kết từ một trang web khác

Qua người giới thiệu

Tình cờ ghé thăm

Mạc Văn Được
0946330042