Rss Feed

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC LỖI SAU ĐÁNH GIÁ FSC NĂM 2016

Đăng lúc: Thứ hai - 31/07/2017 15:35 - Người đăng bài viết: BanGD

BÁO CÁO

Kết quả khắc phục lỗi sau đánh giá FSC 2016
 
         Căn cứ khuyến nghị sau đánh giá FSC năm 2016 tại Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam của tổ chức GFA Certification GmbH. Thực hiện công văn số 638/GVN-QLTNR.PT ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Tổng Giám đốc Tổng công ty giấy Việt Nam về việc kế hoạch khắc phục lỗi FSC năm 2016.
            Căn cứ kết quả đánh giá nội bộ FSC 2016 của Viện quản lý rừng bền vững & chứng chỉ rừng và Tổng công ty giấy Việt Nam về việc khắc phục lỗi FSC 2016 tại Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam; Công ty NLG Miền Nam báo cáo kết quả khắc phục lỗi không tuân thủ tiêu chuẩn FSC như sau:    

Lỗi 02/16 Lỗi không tuân thủ :    Lớn     Nhỏ      X  
Tiêu chuẩn và yêu cầu TC của GFA Certification GmbH để đánh giá rừng ở Việt Nam
  (Phiên bản 1.0 ngày 20/5/ 2010,  Chỉ số 1.6.2)  
Chủ rừng hoặc Nhà quản lý rừng nếu có thêm trách nhiệm quản lý rừng không thuộc phạm vi rừng cấp chứng chỉ, phải có cam kết dài hạn rõ ràng sẽ quản lý toàn bộ các diện tích rừng theo Nguyên tắc và Tiêu chí FSC. Trước khi được xem xét cấp chứng chỉ, các diện tích này sẽ tuân theo tiêu chuẩn FSC mới nhất về cấp một phần chứng chỉ.
 
Mô tả lỗi không tuân thủ và bằng chứng liên quan:  
Diện tích loại trừ trong Hợp đồng với người dân địa phương (hộ gia đình nhận khoán) khác với trên bản đồ.
BẰNG CHỨNG:
- Hợp đồng trồng rừng số 02/HDGK-NLGMN.2015 ký ngày 30/06/2015 với hộ gia đình Tại Điều 3. Trách nhiệm của các hộ gia đình thực hiện theo các tiêu chí (không sử dụng thuốc trừ sâu, bảo vệ đất và nước, an toàn, luân chuyển, ....). Vị trí tiểu khu 179, K10 lô a1, a2 và K12 lô a6 TK182 K2 lô b1 và b2. Có sự khác biệt giữa diện tích trên bản đồ (17,7 ha) và diện tích trong hợp đồng (12,6 ha).
- Hợp đồng trồng rừng số 03/HDGK-NLGMN.2015 ký ngày 30/06/2015 với hộ gia đình tại Điều 3. Trách nhiệm của các hộ gia đình thực hiện theo các tiêu chí (không sử dụng thuốc trừ sâu, bảo vệ đất và nước, an toàn, luân chuyển, ....). Vị trí TK182 K7 lô d1, g, e, 1 có sự khác biệt giữa diện tích trên bản đồ (9,5 ha) và diện tích trong hợp đồng (16 ha).
- Vị trí TK179, K10 lô a1, a2 và K12 lô a6 thích hợp để trồng rừng tự nhiên (khoanh nuôi phục hồi tái sinh rừng tự nhiên) nhưng theo hợp đồng với hộ gia đình (Hợp đồng 02/HDGK-NLGMN.2015) cho phép trồng rừng Keo.
 
Yêu cầu
 hoạt động
 khắc phục
Công ty phải thực hiện các biện pháp thích hợp để khắc phục sự không phù hợp được phát hiện trong lần đánh giá này. Các biện pháp đưa ra phải đầy đủ để khắc phục các vấn đề hiện tại đồng thời loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp để tránh tái phát.  
Thời hạn tuân thủ :                         Xong trước  15/7/2017  
Nguyên nhân mắc lỗi:
 
 - Có sự chênh lệch về diện tích giữa hợp đồng và thực tế là do chưa kịp điều chỉnh hợp đồng để đúng với thực địa. (chưa ký phụ lục HĐ).
- Trong các hợp đồng chưa nêu rõ trách nhiệm của các hộ gia đình nhận khoán thực hiện theo các tiêu chí (không sử dụng thuốc trừ sâu, bảo vệ đất và nước, an toàn, luân chuyển, ....) là do thời điểm ký hợp đồng trước khi Công ty xây dựng kế hoạch quản lý rừng bền vững nên chưa nhận thức được các quy định của GFA.
- Tại TK179 K10 lô a1, a2 và K12 lô a6 thích hợp để trồng rừng tự nhiên (khoanh nuôi phục hồi tái sinh rừng tự nhiên)  nhưng theo hợp đồng với hộ gia đình (Hợp đồng 02/HDGK-NLGMN.2015) cho phép trồng rừng Keo là do trước thời điểm xây dựng kế hoạch quản lý rừng bền vững Công ty chưa có chủ trương của các cấp về khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên trên đất của Công ty quản lý nên đã ký HĐ trồng Keo.
 
Bằng chứng
 
- Công ty đã tổ chức họp giao nhiệm vụ triển khai KH khắc phục lỗi FSC 2016 tới tất cả các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Trưởng Ban trồng rừng thuộc Công ty (Biên bản họp số 12/BBKPL-FSC.2016 ngày 02/12/2016); và giao cho phòng KTLS Công ty chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ này;
- Công ty đã giao cho phòng KTLS phối hợp với các Ban trồng rừng phải rà soát, hiệu đính lại để đảm bảo độ chính xác về vị trí, ranh giới, diện tích, loài cây trồng giữa bản đồ với thực địa của tất cả các hộ nhận khoán với Công ty để trồng rừng, trồng cây NN ngắn ngày (Biên bản họp số 12/BBKPL-FSC.2016 ngày 02/12/2016); và giao cho phòng KTLS Công ty chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ này;
- Công ty đã có kế hoạch số 19 /KH- KTLS.2017 ngày 06 tháng 3 năm 2017 về việc đo đạc và xây dựng bản đồ quản lý rừng trồng 135.
- Công ty đã đo lại diện tích rừng, xây dựng bản đồ hiện trạng và bổ sung phụ lục hợp đồng với tất cả các hộ nhận khoán trồng rừng của Công ty trong tháng 3 năm 2017;
- Công ty đã ban hành Quy định về giám sát công tác khoán sử dụng đất trồng rừng số 108/KTLS - FSC.2016 ngày 02 tháng 12 năm 2016 để giám sát những diện tích này (giám sát trồng rừng đúng mục đích, đúng theo hợp đồng đã ký với Công ty, không SD hóa chất cấm, phải thu gom sạch sẽ bao bì hóa chất sau khi sử dụng, phải để lại hành lang ven sông, suối, phục hồi rừng tự nhiên v.v..; giao cho phòng Kỹ thuật Lâm sinh có hệ thống theo dõi và kiểm soát các quyền và nghĩa vụ này;
- Công ty đã ký phụ lục HĐ với tất cả các hộ nhận khoán với Công ty để trồng rừng, trong đó có điều chỉnh diện tích rừng đúng với thực tế ngoài hiện trường và bản đồ hiện trạng, trong đó có các điều khoản ghi rõ quyền và trách nhiệm của các hộ phải tuân thủ sự hướng dẫn của Công ty về quản lý, sử dụng đất, sử dụng hóa chất, xử lý bao bì hóa chất (Vd: PLHĐ số 02a/HĐKT ngày 06/12/2016 ký với hộ ông Thái Khắc Kiên - Tổ dân phố 4 - TT Plei Cần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum);
- Ngoài việc điều chỉnh diện tích tại hợp đồng số 02, 03 Công ty cũng đã điều chỉnh tại các hợp đồng khác để diện tích rừng trồng đúng với thực tế ngoài hiện trường và bản đồ hiện trạng.
 
BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG RỪNG VÀ ĐẤT RỪNG ĐẾN 31 THÁNG 12 NĂM 2016
Tại Ban trồng rừng NLG Ngọc Hồi
 

 
 
Hoạt động ngăn ngừa - Tất cả các Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Trưởng Ban trồng rừng thuộc Công ty đã được mời tham dự họp khắc phục lỗi FSC 2016 (Biên bản họp số 12/BBKPL-FSC.2016 ngày 02/12/2016); và giao cho phòng KTLS Công ty chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ này;
- Công ty có quy định về giám sát công tác khoán sử dụng đất trồng rừng số 108/KTLS - FSC.2016 ngày 02 tháng 12 năm 2016 để giám sát những diện tích này bổ sung các văn bản quy định để xác lập các quyền và nghĩa vụ, các thỏa thuận đã ký kết với người nhận khoán (quyền phong tục, sử dụng đất, sử dụng hóa chất, quyền giám sát của Sopaco, vv..) được gửi tới tất cả các Ban thuộc Công ty để thực hiện.
- Công ty đã giao cho phòng Kỹ thuật Lâm sinh xây dựng hệ thống theo dõi và kiểm soát các quyền và nghĩa vụ này để tránh tái phạm.
 
Tình trạng lỗi Đã khắc phục xong  
Lỗi 03/16 Lỗi không tuân thủ :    Lớn     Nhỏ      X  
Tiêu chuẩn và yêu cầu TC của GFA Certification GmbH để đánh giá rừng ở Việt Nam
            (Phiên bản 1.0 ngày 20/5/ 2010,  Chỉ số 4.2.1)
Chủ rừng phải nắm được các hướng dẫn và quy định về A toàn và sức khoẻ có liên quan. Các tổ chức quản lý rừng lớn (> 10.000 ha) phải thiết lập chính sách về an toàn và sức khoẻ bằng văn bản và có hệ thống quản lý.
 
Mô tả lỗi không tuân thủ và bằng chứng liên quan:  
Không tuân thủ đầy đủ các yêu cầu An toàn lao động trong phạm vi chứng chỉ.
BẰNG CHỨNG:
- Cuộc phỏng vấn thợ cưa tại Tiểu khu 182, K1-Pk 1,9-02 cho thấy họ không có kiến thức về các yêu cầu kỹ thuật như được mô tả trong yêu cầu 372. Về cây bị chống chày cần phải có biện pháp cưa cắt đảm bảo hướng đổ, không gây nguy hiểm cho công nhân, phải cắt cây tạo ra mối nguy hiểm trước, sau đó mới được cưa cắt cây khác (Phần IV – yêu cầu 143 ILO). Quy trình "Khai thác tác động thấp RIL" bao gồm các yêu cầu này.
- Thiết bị bảo vệ cưa tại Tiểu khu 182, K1-Pk 1,9-02 chỉ che chắn được ½ cưa (Yêu cầu 155: Khi không sử dụng, các công cụ sắc nhọn nên được bao phủ bên ngoài bằng thiết bị phù hợp).
 
Yêu cầu
 hoạt động
 khắc phục
Công ty phải thực hiện các biện pháp thích hợp để khắc phục sự không phù hợp được phát hiện trong lần đánh giá này. Các biện pháp đưa ra phải đầy đủ để khắc phục các vấn đề hiện tại đồng thời loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp để tránh tái phát.  
Thời hạn tuân thủ                          Xong trước  30/4/2017  
Nguyên nhân mắc lỗi: - Thợ cưa mới được đào tạo, chưa được thực hành nhiều nên chưa nắm vững về kiến thức khai thác tác động thấp (Rill).
- Thiết bị bảo vệ cưa chỉ che chắn được 1/2 cưa là do nhà sản xuất.
 
Bằng chứng - Công ty đã tổ chức họp giao nhiệm vụ triển khai KH khắc phục lỗi FSC 2016 tới tất cả các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Trưởng Ban trồng rừng thuộc Công ty (Biên bản họp số 12/BBKPL-FSC.2016 ngày 02/12/2016); và giao cho phòng KTLS Công ty chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ này;
- Năm 2017 Công ty đã mở lớp tập huấn để nâng cao kiến thức về: An toàn lao động, kỹ thuật khai thác giảm thiểu tác động (RIL); vận hành cưa xăng; kỹ thuật lâm sinh; Đối tượng học viên là những công nhân và người lao động hợp đồng khai thác, trồng rừng với Công ty trong tháng 7 năm 2017; (Quyết định số 122/QĐ - NLGMN.2017 ngày 14 tháng 7 năm 2017 về việc mở lớp tập huấn về An toàn lao động và vận hành cưa xăng) ;(Quyết định số 122/QĐ - NLGMN.2017 ngày 14 tháng 7 năm 2017 về việc mở lớp tập huấn về kỹ thuật khai thác tác động thấp (RIL).
- Công ty đã có công văn số 109/CV-FSC.2017 về việc yêu cầu các học viên đã tham gia lớp học bồi dưỡng nghề vận hành cưa xăng ngày 24 tháng 5 năm 2016 tiếp tục nghiên cứu, củng cố kiến thức đã học để nắm chắc kiến thức và sử dụng, vận hành cưa xăng, khai thác tác động thấp đảm bảo đạt yêu cầu.
-Công ty đã mua sắm và trang bị BHLĐ đúng tiêu chuẩn cho công nhân khai thác.
- Thiết bị bảo vệ cưa đã được che chắn toàn bộ xích cưa .
Hình ảnh thợ cưa, chứng chỉ nghề và tập huấn)

 
 
Hoạt động ngăn ngừa - Tất cả các Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Trưởng Ban trồng rừng thuộc Công ty đã được mời tham dự họp khắc phục lỗi FSC 2016 (Biên bản họp số 12/BBKPL-FSC.2016 ngày 02/12/2016); và giao cho phòng KTLS Công ty chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ này;
- Tất cả các công nhân khai thác, trồng rừng đã được Công ty tổ chức tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.
- Công ty đã giao cho phòng Kỹ thuật Lâm sinh xây dựng Hệ thống theo dõi và kiểm soát các quyền và nghĩa vụ này để tránh tái phạm.
 
Tình trạng lỗi Đã khắc phục xong  
Lỗi 04/16 Lỗi không tuân thủ :    Lớn     Nhỏ      X
Tiêu chuẩn và yêu cầu TC của GFA Certification GmbH để đánh giá rừng ở Việt Nam
            (Phiên bản 1.0 ngày 20/5/ 2010,  Chỉ số 4.2.4)
Cung cấp thiết bị an toàn lao động cho công nhân, bao gồm cả thầu phụ, phù hợp với công việc, máy móc vận hành và tuân theo tiêu chuẩn ILO về thực hành an toàn, sức khoẻ trong ngành rừng. (SLIMF: Mọi hoạt động lâm nghiệp phải tuân thủ luật và quy định về an toàn, sức khoẻ. Chủ rừng phải thể hiện các nỗ lực hợp lý nhằm tuân theo tiêu chuẩn ILO về thực hành an toàn, sức khoẻ trong ngành rừng, nếu có ở nước sở tại).
Mô tả lỗi không tuân thủ và bằng chứng liên quan:
Không trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn cho người lao động của Công ty và thiếu các quy định về vấn đề này.
BẰNG CHỨNG:
- Thợ cưa được phỏng vấn tại Tiểu khu 182, K1-Pk 1,9-02 và TK 265, K9 b2-Pk 4,2 - 02 không có găng tay và giày thích hợp.
- Công nhân chuyển gỗ tại Tiểu khu 182, K1-PK 1,9-02 không có giày bảo hộ thích hợp (Giày bảo hộ cao cổ).
Yêu cầu
 hoạt động
 khắc phục
Công ty phải thực hiện các biện pháp thích hợp để khắc phục sự không phù hợp được phát hiện trong lần đánh giá này. Các biện pháp đưa ra phải đầy đủ để khắc phục các vấn đề hiện tại đồng thời loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp để tránh tái phát.
Thời hạn tuân thủ                          Xong trước  30/4/2017
Nguyên nhân mắc lỗi: - Công ty đã trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn cho người lao động như giày, găng tay phù hợp với thời tiết khí hậu theo mùa tại Kon Tum. Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra thợ cưa không mang đầy đủ.
- Có trang bị giày cho thợ cưa nhưng chưa trang bị đúng giày bảo hộ cao cổ theo quy định của FSC.
Bằng chứng - Công ty đã tổ chức họp giao nhiệm vụ triển khai KH khắc phục lỗi FSC 2016 tới tất cả các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Trưởng Ban trồng rừng thuộc Công ty (Biên bản họp số 12/BBKPL-FSC.2016 ngày 02/12/2016); và giao cho phòng KTLS Công ty chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ này;
- Công ty đã mở lớp tập huấn về vận hành cưa xăng theo quy trình tác động thấp năm 2016. Công ty đã mở lớp tập huấn để nâng cao kiến thức trong tháng 7/2017 về: An toàn lao động, kỹ thuật khai thác giảm thiểu tác động (RIL); kỹ thuật lâm sinh; Đối tượng học viên là những công nhân và người lao động hợp đồng khai thác, trồng rừng với Công ty ;
- Công ty đã mua sắm và trang bị BHLĐ đúng tiêu chuẩn cho công nhân khai thác, bốc vác gỗ (Danh sách nhận BHLĐ cho công nhân ngày 27 tháng 2 năm 2017;
- Năm 2017 Công ty đã trang bị bảo hộ lao động cho CBCNV Công ty. (123 bộ).
Hoạt động ngăn ngừa - Tất cả các Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Trưởng Ban trồng rừng thuộc Công ty đã được mời tham dự họp khắc phục lỗi FSC 2016 (Biên bản họp số 12/BBKPL-FSC.2016 ngày 02/12/2016); và giao cho phòng KTLS Công ty chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ này.
- Công ty đã giao cho phòng KTLS thiết lập hệ thống giám sát trên toàn Công ty về việc tuân thủ quy định sử dụng bảo hộ lao động trong khai thác. (Có biên bản kiểm tra ngày 20 tháng 3 năm 2017 tại Ban Văn Xuôi).
- Tất cả các công nhân khai thác, trồng rừng đã được Công ty tổ chức tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.
Tình trạng lỗi Đã khắc phục xong
Lỗi 05/16 Lỗi không tuân thủ :    Lớn     Nhỏ      X  
Tiêu chuẩn và yêu cầu TC của GFA Certification GmbH để đánh giá rừng ở Việt Nam
            (Phiên bản 1.0 ngày 20/5/ 2010,  Chỉ số 4.4.4)
Có một hệ thống tổ chức tham vấn các bên liên quan theo định kỳ (vd. họp bàn tròn).
 
Mô tả lỗi không tuân thủ và bằng chứng liên quan:  
Công ty đã thực hiện tham vấn chung các bên liên quan (42ª / 2016 / QĐ-CTLN 02/06/2016 danh sách có chữ ký của các bên liên quan 26/04/2016) nhưng chưa thiết lập hệ thống tham khảo ý kiến các bên liên quan định kỳ (Những tài liệu tiêu chuẩn quy định tại đây phải gửi cho họ, thời gian gửi, các bên liên quan là ai, Nhân viên nào của Công ty sẽ tiếp nhận các ý kiến phản hồi, Ai quyết định nếu những ý kiến có hoặc không hợp nhất với hệ thống v.v…).  
Yêu cầu
 hoạt động
 khắc phục
Công ty phải thực hiện các biện pháp thích hợp để khắc phục sự không phù hợp được phát hiện trong lần đánh giá này. Các biện pháp đưa ra phải đầy đủ để khắc phục các vấn đề hiện tại đồng thời loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp để tránh tái phát.  
Thời hạn tuân thủ                          Xong trước  30/4/2017  
Nguyên nhân mắc lỗi: - Nội dung tham vấn chung các bên liên quan (42ª / 2016 / QĐ-CTLN 02/06/2016, danh sách có chữ ký của các bên liên quan 26/04/2016 là của các chuyên gia tư vấn thuộc Viện quản lý rừng bền vững & chứng chỉ rừng và Tổng Công ty giấy Việt Nam.
- Công ty chưa có nhận thức đầy đủ về thiết lập hệ thống tham khảo ý kiến các bên liên quan định kỳ.
 
Bằng chứng : - Công ty đã tổ chức họp giao nhiệm vụ triển khai kế hoạch khắc phục lỗi FSC 2016 tới tất cả các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Trưởng Ban trồng rừng thuộc Công ty (Biên bản họp số 12/BBKPL-FSC.2016 ngày 02/12/2016); và giao cho phòng KTLS Công ty chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ này;
- Công ty đã có quyết định số 85/QĐ-NLGMN.2017 ngày 23 tháng 6 năm 2017 về việc Phân công cán bộ tham vấn các bên liên quan để thực hiện quản lý rừng bền vững FSC.
- Công ty đã có công văn số 53/CV-NLGMN.2017 ngày 25 tháng 4 năm 2017 về việc lập biên bản giám sát, đánh giá các hoạt động lâm nghiệp năm 2017. Trong văn bản Công ty có chỉ đạo các Ban trồng rừng lập biên bản tham vấn chính quyền địa phương và người dân về quyền sử dụng đất.
- Công ty đã thiết lập hệ thống tham khảo ý kiến các bên liên quan định kỳ trong quyết định số 85/QĐ-NLGMN.2017 ngày 23 tháng 6 năm 2017. (Những tài liệu tiêu chuẩn quy định tại đây đã gửi cho các bên liên quan, thời gian gửi; Ông Nguyễn Văn Tri- Thường trực FSC Công ty sẽ tiếp nhận các ý kiến phản hồi; Giám đốc Công ty là người quyết định bổ sung sửa đổi nếu những ý kiến có hoặc không hợp nhất với hệ thống v.v…).
Hình ảnh Quyết định phân công,  phỏng vấn và danh sách các bên liên quan
 
Hoạt động ngăn ngừa - Tất cả các Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Trưởng Ban trồng rừng thuộc Công ty đã được mời tham dự họp khắc phục lỗi FSC 2016 (Biên bản họp số 12/BBKPL-FSC.2016 ngày 02/12/2016); và giao cho phòng KTLS Công ty chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ này.
- Tất cả các hoạt động có liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng bền vững Công ty sẽ có tham khảo ý kiến của các bên liên quan.
 
Tình trạng lỗi Đã khắc phục xong  
Lỗi 06/16 Lỗi không tuân thủ :    Lớn     Nhỏ      X  
Tiêu chuẩn và yêu cầu TC của GFA Certification GmbH để đánh giá rừng ở Việt Nam
            (Phiên bản 1.0 ngày 20/5/ 2010,  Chỉ số 6.2.3)
Thiết lập và thể hiện trên bản đồ các vùng bảo tồn, các khu rừng phòng hộ và hành lang bảo vệ động vật hoang dã, tương thích với quy mô và cường độ của hoạt động quản lý rừng và đặc tích của tài nguyên bị tác động (không áp dụng cho hoạt động SLIMF riêng lẻ).
 
Mô tả lỗi không tuân thủ và bằng chứng liên quan:  
Các môi trường sống cận biên (khu bảo tồn và các diện tích phòng hộ) không được thành lập và phân định trên bản đồ (Vd: hố bom tại tiểu khu 182, K1-Pk 1,9-02) và trên bản đồ khoảnh DTR4 (K11) cho thấy diện tích rừng trồng tương lai nơi mà thực sự tồn tại một vùng đệm.  
Yêu cầu
 hoạt động
 khắc phục
Công ty phải thực hiện các biện pháp thích hợp để khắc phục sự không phù hợp được phát hiện trong lần đánh giá này. Các biện pháp đưa ra phải đầy đủ để khắc phục các vấn đề hiện tại đồng thời loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp để tránh tái phát.  
Thời hạn tuân thủ                          Xong trước  30/4/2017  
Nguyên nhân mắc lỗi: - Công ty chưa xác định được việc phải bảo vệ môi trường sống cận biên nên chưa thành lập và phân định trên bản đồ.
- Thực tế có một số hố bom và vùng đệm. Tuy nhiên do lên bản đồ chưa chính xác nên có khu vực đất trống nhưng trên thực tế là vùng đệm bảo vệ hồ đập.
 
Bằng chứng - Công ty đã tổ chức họp giao nhiệm vụ triển khai KH khắc phục lỗi FSC 2016 tới tất cả các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Trưởng Ban trồng rừng thuộc Công ty (Biên bản họp số 12/BBKPL-FSC.2016 ngày 02/12/2016); và giao cho phòng KTLS Công ty chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ này;
- Công ty đã có phục lục 05 số 19 /KTLS - FSC.2016 ngày 20/4/2016 về bảo vệ Đa dạng sinh học, phục hồi rừng tự nhiên đảm bảo đủ 5% DT được cấp CCR và số DT này được thể hiện rõ trên bản đồ. Công ty đã cập nhật thêm sinh cảnh đặc biệt và vùng đệm bảo vệ hồ đập.
- Công ty đã giao cho phòng KTLS phải rà soát, hiệu đính lại để đảm bảo độ chính xác về vị trí, ranh giới, diện tích, loài cây trồng giữa bản đồ với thực địa (Biên bản họp số 12/BBKPL-FSC.2016 ngày 02/12/2016); và giao cho phòng KTLS Công ty chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ này;
- Công ty đã có kế hoạch khắc phục lỗi FSC số 28/KH-NLGMN ngày 31 tháng 3 năm 2017; Công ty đã giao cho phòng KTLS chủ trì phối hợp với các Ban trồng rừng dùng máy định vị GPS để đi rà soát, đo đạc cập nhật thông tin về rừng và đất rừng ngoài hiện trường và cập nhật đầy đủ thông tin lên bản đồ để đảm bảo độ chính xác về vị trí, ranh giới, diện tích, loài cây trồng, thảm thực vật giữa bản đồ với thực địa;
- Công ty đã xác định được các vị trí các hố bom và đánh dấu trên bản đồ tại các Ban Ngọc Hồi, Rờ Kơi và đang tiếp tục thực hiện tại các Ban còn lại;
- Công ty đã cập nhật vùng đệm trên bản đồ.
 
Hoạt động ngăn ngừa - Tất cả các Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Trưởng Ban trồng rừng thuộc Công ty đã được mời tham dự họp khắc phục lỗi FSC 2016 (Biên bản họp số 12/BBKPL-FSC.2016 ngày 02/12/2016); và giao cho phòng KTLS Công ty chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ này.
- Công ty đã giao cho phòng KTLS Công ty chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ này;
- Công ty đã giao cho các Ban trồng rừng thường xuyên theo dõi và có biện pháp bảo vệ các sinh cảnh đặc biệt và vùng đệm hồ đập.
 
Tình trạng lỗi Đã khắc phục  
Lỗi 07/16 Lỗi không tuân thủ :    Lớn     Nhỏ      X
Tiêu chuẩn và yêu cầu TC của GFA Certification GmbH để đánh giá rừng ở Việt Nam
            (Phiên bản 1.0 ngày 20/5/ 2010,  Chỉ số 6.5.6)
Phải thực hiện các yêu cầu sau, và bao gồm trong chính sách và quy trình quản lý:
- Đo vẽ diện tích rừng phòng hộ, ít nhất là tạm thời, trước khi bắt đầu can thiệp quản lý rừng ở các khu vực bên cạnh
- Thiết bị khai thác không được đưa vào khu vực sông suối, trừ khi trong thiết kế đã có sông suối chảy qua.
- Không thả cành cây, ngọn cây vào dòng chảy của sông suối
- Không khai thác khi đất ướt
- Cành lá rụng phải được chỉ rõ cách sử dung, nếu phù hợp.
Mô tả lỗi không tuân thủ và bằng chứng liên quan:
Đối lập với hệ thống được mô tả trong các quy trình (Kế hoạch bảo vệ sông suối vùng đệm - Phụ lục 04 Bảo vệ vùng đệm số 18 / KTLS-FSC.2016 ngày 20/4/2016) Ranh giới trong vùng đệm không tuân thủ khoảng cách được thiết lập trong tài liệu quy trình.
BẰNG CHỨNG:
TK179, K2 lô a5. Khoảng cách ranh giới đánh dấu là 5 mét, nhưng tại hiện trường là 1 mét.
Yêu cầu
 hoạt động
 khắc phục
Công ty phải thực hiện các biện pháp thích hợp để khắc phục sự không phù hợp được phát hiện trong lần đánh giá này. Các biện pháp đưa ra phải đầy đủ để khắc phục các vấn đề hiện tại đồng thời loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp để tránh tái phát.
Thời hạn  tuân thủ  Xong trước  30/4/2017
Nguyên nhân mắc lỗi:
 
- Trong kế hoạch bảo vệ sông suối vùng đệm - Phụ lục 04 Bảo vệ vùng đệm số 18 / KTLS-FSC.2016 ngày 20/4/2016) chưa quy định cụ thể về việc không được trồng cây nông nghiệp sát bờ suối, khoảng cách đất sản xuất phải cách suối trên 5m.
- Ban Ngọc Hồi triển khai cắm mốc ranh giới trên thực địa không căn cứ vào quy định trong phụ lục số 18 / KTLS-FSC.2016 ngày 20/4/2016 cho nên đã cắm mốc giới quá gần suối.
Bằng chứng - Công ty đã tổ chức họp giao nhiệm vụ triển khai KH khắc phục lỗi FSC 2016 tới tất cả các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Trưởng Ban trồng rừng thuộc Công ty (Biên bản họp số 12/BBKPL-FSC.2016 ngày 02/12/2016); và giao cho phòng KTLS Công ty chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ này;
- Giao cho phòng Kỹ thuật lâm sinh và ban Ngọc Hồi phải kiểm tra và đóng lại mốc giới theo đúng quy định của phụ lục số 18 / KTLS-FSC. 2016 ngày 20/4/2016 cho nên đã cắm mốc giới quá gần suối. Công ty xây dựng bổ sung quy định không được trồng cây nông nghiệp sát bờ suối, khoảng cách đất sản xuất phải cách suối trên 5m tại phụ lục18A / KTLS-FSC. 2017 ngày 23/7/2017.
- Ban Ngọc Hồi đã đóng lại mốc giới và khắc phục xong lỗi này (Phòng KTLS đã kiểm tra ngày 07 tháng 12 năm 2016);
Ảnh chụp cọc mốc giới hành lang ven suối đã đóng đúng quy định
Hoạt động ngăn ngừa - Tất cả các Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Trưởng Ban trồng rừng thuộc Công ty đã được mời tham dự họp khắc phục lỗi FSC 2016 (Biên bản họp số 12/BBKPL-FSC.2016 ngày 02/12/2016); và giao cho phòng KTLS Công ty chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ này.
- Công ty đã giao cho các Ban trồng rừng thường xuyên theo dõi và có biện pháp ngăn ngừa không để trồng cây nông nghiệp sát bờ suối, khoảng cách đất sản xuất phải cách suối trên 5m
Tình trạng lỗi Đã khắc phục xong
Lỗi 08/16 Lỗi không tuân thủ :    Lớn     Nhỏ      X
Tiêu chuẩn và yêu cầu TC của GFA Certification GmbH để đánh giá rừng ở Việt Nam
            (Phiên bản 1.0 ngày 20/5/ 2010,  Chỉ số 6.6.7)
Cấm sử dụng hoá chất trong phạm vi 10m xung quanh sông suối, 30 m xung quanh hồ điều hoà và hồ chứa nước.
Mô tả lỗi không tuân thủ và bằng chứng liên quan:
Quy trình kiểm soát hóa chất số 64/KSTBVTV-FSC ngày 04/08/2016 và Phụ lục 11 số 25 / KTLS-FSC.2016 ngày 20/4/2016 không bao gồm việc cấm sử dụng các hóa chất trong vòng 10 mét xung quanh suối và 30 mét xung quanh hồ chứa.
Yêu cầu
 hoạt động
 khắc phục
Công ty phải thực hiện các biện pháp thích hợp để khắc phục sự không phù hợp được phát hiện trong lần đánh giá này. Các biện pháp đưa ra phải đầy đủ để khắc phục các vấn đề hiện tại đồng thời loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp để tránh tái phát.
Thời hạn  tuân thủ  Xong trước  30/4/2017
Nguyên nhân mắc lỗi: - Công ty chưa có quy định về khoảng cách yêu cầu tối thiếu về sử dụng hóa chất ở ven suối nước và quanh lòng hồ, phạm vi cách suối tối thiểu là 10m, xung quanh hồ chứa là 30m vào quy trình sử dụng hóa chất số 64/KSTBVTV-FSC 2016 ngày 04 tháng 8 năm 2016 và phụ lục 11 số 25/KTLS-FSC.2016 ngày 20 tháng 4 năm 2016.
Bằng chứng - Công ty đã tổ chức họp giao nhiệm vụ triển khai KH khắc phục lỗi FSC 2016 tới tất cả các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Trưởng Ban trồng rừng thuộc Công ty (Biên bản họp số 12/BBKPL-FSC.2016 ngày 02/12/2016); và giao cho phòng KTLS Công ty chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ này;
- Giao cho phòng Kỹ thuật lâm sinh bổ sung quy định về khoảng cách cấm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong phạm vi 10 mét xung quanh suối và 30 mét xung quanh hồ chứa quy trình sử dụng hóa chất số 64A/KSTBVTV-FSC 2017 ngày 23 tháng 6 năm 2017 và phụ lục 11 số 25A/KTLS-FSC.2017 ngày 23 tháng 6 năm 2017.
- Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam không sử dụng hóa chất.
Hoạt động ngăn ngừa - Tất cả các Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Trưởng Ban trồng rừng thuộc Công ty đã được mời tham dự họp khắc phục lỗi FSC 2016 (Biên bản họp số 12/BBKPL-FSC.2016 ngày 02/12/2016); và giao cho phòng KTLS Công ty chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ này.
- Công ty đã giao cho các Ban trồng rừng thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho các hộ dân không để trồng cây nông nghiệp sát bờ suối, khoảng cách đất sản xuất phải cách suối trên 5m và không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong phạm vi 10 mét xung quanh suối và 30 mét xung quanh hồ chứa.
Tình trạng lỗi Đã khắc phục xong
Lỗi 09/16 Lỗi không tuân thủ :    Lớn     Nhỏ      X  
Tiêu chuẩn và yêu cầu TC của GFA Certification GmbH để đánh giá rừng ở Việt Nam
            (Phiên bản 1.0 ngày 20/5/ 2010,  Chỉ số 7.1.8)
Những bản đồ mô tả tài nguyên rừng kể cả rừng phòng hộ, những hoạt động quản lý rừng và sở hữu đất.
 
Mô tả lỗi không tuân thủ và bằng chứng liên quan:  
Công ty không có một hệ thống chi tiết để rà soát bản đồ tại hiện trường và duy trì cập nhật bản đồ này.
Bằng chứng:
- TK179 K2 lô a5. Trên bản đồ, một diện tích trồng thông thực tế là đất canh tác nông nghiệp (sắn).
- Lô a12- K10, TK 181, Pk-1,6-01 Trên bản đồ là diện tích đất trống để trồng rừng trong tương lai, thực tế có một khu rừng thông và vùng đệm.
- Khu vực xác định trên bản đồ là "rừng trồng tương lai" (màu hồng) không hiển thị các thảm thực vật thực tế (canh tác, cỏ, sắn với cao su, ....)
 
Yêu cầu
 hoạt động
 khắc phục
Công ty phải thực hiện các biện pháp thích hợp để khắc phục sự không phù hợp được phát hiện trong lần đánh giá này. Các biện pháp đưa ra phải đầy đủ để khắc phục các vấn đề hiện tại đồng thời loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp để tránh tái phát.  
Thời hạn  tuân thủ                         Xong trước  30/4/2017  
Nguyên nhân mắc lỗi: - Chưa cập nhật thường xuyên về hiện trạng rừng và đất rừng lên bản đồ số hóa của Công ty.  
Bằng chứng - Công ty đã tổ chức họp giao nhiệm vụ triển khai KH khắc phục lỗi FSC 2016 tới tất cả các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Trưởng Ban trồng rừng thuộc Công ty (Biên bản họp số 12/BBKPL-FSC.2016 ngày 02/12/2016); và giao cho phòng KTLS Công ty chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ này;
- Công ty đã giao cho phòng KTLS và các Ban trồng rừng phải rà soát, hiệu đính lại để đảm bảo độ chính xác về vị trí, ranh giới, diện tích, loài cây trồng và thảm thực vật giữa bản đồ với thực địa.
- Công ty đã tổ chức nhổ bỏ cây sắn và trồng cây Thông tại TK179 K2 lô a5.
BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG
RỪNG VÀ ĐẤT RỪNG ĐẾN 30 THÁNG 5 NĂM 2017 TẠI BAN NGỌC HỒI
 
Hoạt động ngăn ngừa - Tất cả các Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Trưởng Ban trồng rừng thuộc Công ty đã được mời tham dự họp khắc phục lỗi FSC 2016 (Biên bản họp số 12/BBKPL-FSC.2016 ngày 02/12/2016); và giao cho phòng KTLS Công ty chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ này.
- Công ty quy định phòng Kỹ thuật lâm sinh phải cập nhật bản đồ định kỳ thường xuyên 1 lần/ 6 tháng đối với bản đồ số hóa.01 lần/năm đối với bản đồ treo tại văn phòng công ty và tại các Ban.
 
Tình trạng lỗi Đã khắc phục xong  
Lỗi 10/16 Lỗi không tuân thủ :    Lớn     Nhỏ      X  
Tiêu chuẩn và yêu cầu TC của GFA Certification GmbH để đánh giá rừng ở Việt Nam
            (Phiên bản 1.0 ngày 20/5/ 2010,  Chỉ số 7.4.1)
Phải sẵn sàng công khai các bản tóm tắt kế hoạch quản lý thường kỳ bao gồm các hạng mục liệt kê trong tiêu chí 7.1. Những doanh nghiệp có quy mô lớn (>10.000 ha) cần chủ động công khai thông báo trong các cuộc họp thường kỳ của các bên tham gia (tham khảo mục 4.4.4) (Tiêu chí SLIMF: Doanh nghiệp quản lý rừng cần phải nộp các phần có liên quan trong kế hoạch quản lý rừng cho các bên liên quan trực tiếp chịu ảnh hưởng của các hoạt động quản lý rừng, khi được yêu cầu).
 
Mô tả lỗi không tuân thủ và bằng chứng liên quan:  
Trong Tóm tắt về quản lý rừng được đăng tải công khai trên website của công ty, không có các thông tin về kỹ thuật lâm sinh và giám sát.  
Yêu cầu
 hoạt động
 khắc phục
Công ty phải thực hiện các biện pháp thích hợp để khắc phục sự không phù hợp được phát hiện trong lần đánh giá này. Các biện pháp đưa ra phải đầy đủ để khắc phục các vấn đề hiện tại đồng thời loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp để tránh tái phát.  
Thời hạn  tuân thủ                         Xong trước  30/4/2017  
Nguyên nhân mắc lỗi: - Do đăng thông tin về kỹ thuật lâm sinh và giám sát chưa kịp thời.  
Bằng chứng - Công ty đã tổ chức họp giao nhiệm vụ triển khai KH khắc phục lỗi FSC 2016 tới tất cả các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Trưởng Ban trồng rừng thuộc Công ty (Biên bản họp số 12/BBKPL-FSC.2016 ngày 02/12/2016); và giao cho phòng KTLS Công ty chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ này;
- Công ty đã giao cho phòng Tổ chức hành chính đăng tải bổ sung kỹ thuật lâm sinh, kế hoạch giám sát và các kết quả giám sát trên Wesite của Công ty ngày 25 tháng 7 năm 2017;
 
Hoạt động ngăn ngừa - Tất cả các Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Trưởng Ban trồng rừng thuộc Công ty đã được mời tham dự họp khắc phục lỗi FSC 2016 (Biên bản họp số 12/BBKPL-FSC.2016 ngày 02/12/2016); và giao cho phòng KTLS Công ty chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ này.
- Công ty giao phòng TCHC thường xuyên đăng tải các hoạt động lâm nghiệp lên Web của Công ty.
 
Tình trạng lỗi Đã khắc phục xong  
Lỗi 11/16 Lỗi không tuân thủ :    Lớn     Nhỏ      X  
Tiêu chuẩn và yêu cầu TC của GFA Certification GmbH để đánh giá rừng ở Việt Nam
            (Phiên bản 1.0 ngày 20/5/ 2010,  Chỉ số 10.2.2)
Cần tiến hành các chính sách và thủ tục nhằm đảm bảo:
a) thiết lập và duy trì được các lâm phần rừng với nhiều cấp tuổi và chu kỳ khai thác luân phiên;
b) tạo ra hành lang sinh sống cho động vật hoang dã;
c) có các hành lang cho các loài thực vật tư nhiên mọc ven suối hoặc các khe, rãnh nước
d) khu vực này được bảo vệ khỏi những tác động của các hoạt động trồng, khai thác và phát triển
e) thành các khu vực bảo tồn ven suối.
 
Mô tả lỗi không tuân thủ và bằng chứng liên quan:  
Vườn sắn tại Tiểu khu 179, K5 -PK 1,9-02 tại ban Ngọc Hồi nằm trong vùng đệm (hành lang ven suối).  
Yêu cầu
 hoạt động
 khắc phục
Công ty phải thực hiện các biện pháp thích hợp để khắc phục sự không phù hợp được phát hiện trong lần đánh giá này. Các biện pháp đưa ra phải đầy đủ để khắc phục các vấn đề hiện tại đồng thời loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp để tránh tái phát.  
Thời hạn  tuân thủ                         Xong trước  30/4/2017  
Nguyên nhân mắc lỗi: - Ban Ngọc Hồi chưa thực hiện giám sát cho nên đã để người dân trồng sắn vào khu vực bảo vệ hành lang ven suối.  
Bằng chứng - Công ty đã tổ chức họp giao nhiệm vụ triển khai KH khắc phục lỗi FSC 2016 tới tất cả các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Trưởng Ban trồng rừng thuộc Công ty (Biên bản họp số 12/BBKPL-FSC.2016 ngày 02/12/2016); và giao cho phòng KTLS Công ty chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ này;
- Ban Ngọc Hồi đã trồng bổ sung cây bản địa và phục hồi rừng tự nhiên tại các khu vực bảo vệ hành lang ven suối ngày 07 tháng 12 năm 2016.
(Ảnh chụp khu vực vườn sắn đã bị nhổ và trồng bổ sung cây bản địa; cây Thông ba lá)
 
Hoạt động ngăn ngừa - Tất cả các Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Trưởng Ban trồng rừng thuộc Công ty đã được mời tham dự họp khắc phục lỗi FSC 2016 (Biên bản họp số 12/BBKPL-FSC.2016 ngày 02/12/2016); và giao cho phòng KTLS Công ty chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ này.
- Các Ban trồng rừng tổ chức tuyên truyền cho các hộ dân từ năm 2017 không được trồng sắn vào khu vực bảo vệ hành lang ven suối.
- Giao cho phòng KTLS và các Ban trồng rừng giám sát các hoạt đồng này.
 
Tình trạng lỗi Đã khắc phục xong  
                               
 

2.   Các quan sát đánh giá

Các quan sát là các vấn đề hoặc các giai đoạn sớm của một vấn đề được nhận dạng mà bản thân nó không tạo ra một sự không tuân thủ, nhưng người đánh giá nhận thấy có thể dẫn đến lỗi không tuân thủ trong tương lai nếu Công ty không giải quyết. Một quan sát là một dấu hiệu cảnh báo về một vấn đề đặc biệt nếu không xử lý sẽ trở thành một lỗi không tuân thủ trong tương lai.
Quan sát  01/16 Tiêu chuẩn và yêu cầu liên quan đến : 6.2.5
Gìn giữ các hành lang rừng tại các bờ sông suối, nhằm khuyến khích quá trình di dời các loài cây và động vật chính từ các diện tích được khai thác đến khu bảo tồn, các hành lang này nối các độ dốc và xuyên qua các bìa rừng và nối các vùng rừng không được khai thác với nhau(không áp dụng cho hoạt động SLIMF riêng lẻ).
Mô tả lỗi quan sát:
Quy trình trồng rừng của Vinapaco là quy trình cũ (06/11/2002) không đáp ứng hoàn toàn với tiêu chuẩn FSC (Ví dụ không bao gồm các liên kết giữa các vùng đệm khác nhau và rừng tự nhiên khác nhau (hành lang sinh thái) trong việc thiết kế rừng trồng (chỉ số 6.2.5).
Hành động khắc phục: Công ty phải khắc phục các tồn tại trên theo yêu cầu
Thời gian khắc phục:  Xong trước  30/4/2017
Bằng chứng khắc phục - Công ty đã ban hành quyết định số 125/QĐ - NLGMN ngày 14 tháng 7 năm 2017 về việc Ban hành quy trình quy trình gieo ươm, trồng, chăm sóc, bảo vệ, PCCC rừng trồng nguyên liệu giấy theo tiêu chuẩn FSC. Trong quy trình Công ty đã bổ sung 08 quy định khi trồng rừng nhằm đạt 09 tiêu chí theo tiêu chuẩn FSC.
Quan sát  02/16 Tiêu chuẩn và yêu cầu liên quan đến :
Mô tả lỗi quan sát:  Chưa có quy trình giám sát nhà thầu.
Hành động khắc phục: Công ty phải có quy đinh cụ thể về giám sát nhà thầu, đánh giá năng lực nhà thầu.
Thời gian khắc phục:  Xong trước  30/4/2017
Bằng chứng khắc phục Công ty đã ban hành quuyết số 82/QĐ-NLGMN.2017 ngày 23 tháng 6 năm 2017 về việc Ban hành các quy trình đánh giá năng lực nhà thầu kèm theo quy trình, quy định đánh giá năng lực nhà thầu.
Quan sát  03/16 Tiêu chuẩn và yêu cầu liên quan đến :
Mô tả lỗi quan sát: Báo cáo HCVF chưa gửi cho các bên liên quan, tổ chức của chính phủ. (Ví dụ: Báo cáo này đã không được thông báo cho viện sinh thái)
Hành động khắc phục: Công ty phải khắc phục các tồn tại trên theo yêu cầu.
Công ty phải gửi báo cáo HCVF đến các Viện bảo tồn, Trường đại học lâm nghiệp, tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới
Thời gian khắc phục:  Xong trước  30/4/2017
Bằng chứng khắc phục - Công ty đã gửi Báo cáo HCVF cho các bên liên quan gồm: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum; Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kon Tum; Sở NN&PTNR tỉnh Kon Tum; Các Hạt Kiểm lâm trên địa bàn Công ty hoạt động …
- Công ty đã có công văn số 110/CV-NLGMN.2017 ngày 23 tháng 6 năm 2017 gửi đến Trường Đại học nông lâm Huế về việc tham vấn đối với báo cáo HCVF của Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam.
Quan sát  04/16 Tiêu chuẩn và yêu cầu liên quan đến :
Mô tả lỗi quan sát:
Đội ngũ đánh giá viên đã kiểm tra đánh giá hai nhà thầu phụ nhưng chỉ có một nhà thầu phụ đã được đào tạo.
Hành động khắc phục: Công ty phải hoàn thành việc đào tạo cho tất cả các nhà thầu phụ.
Thời gian khắc phục:  Xong trước  30/4/2017
Bằng chứng khắc phục Công ty đã bổ sung điều khoản hợp đồng đối với các nhà thầu chính phải tổ chức đào tạo cho các nhà thầu phụ về các kiến thức phù hợp với các hoạt động lâm nghiệp đáp ứng quản lý rừng bền vững.
Quan sát  05/16 Tiêu chuẩn và yêu cầu liên quan đến :
Mô tả lỗi quan sát:
Kế hoạch trồng 10 -20% các loài hỗn hợp (keo lai, bạch đàn) xen với Thông ba lá thể hiện rõ trong kế hoạch quản lý rừng của ĐVQLR nên được bắt đầu thực hiện.
Hành động khắc phục: Công ty phải khắc phục các tồn tại trên theo yêu cầu
Thời gian khắc phục:  Xong trước  30/4/2017
Bằng chứng khắc phục - Năm 2017 Công ty đã tổ chức trồng rừng được 5,0 ha Bạch đàn và 50 ha Thông ba lá.
 
          Công ty NLG Miền Nam trân trọng báo cáo kết quả khắc phục 10 lỗi nhỏ và 5 lỗi quan sát gửi tới tổ chức GFA và cam kết sẽ tiếp tục giám sát tất cả các Ban trồng rừng thuộc Công ty tuân thủ tốt tất cả các tiêu chí của tiêu chuẩn FSC./.
 

             GIÁM ĐỐC CÔNG TY
      (Đã ký)

 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu công ty

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam

      Công ty nguyên liệu giấy Đồng Nai là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty giấy Việt Nam,  được thành lập theo quyết định số 2776/QĐ-TCCB ngày 25/9/1996 của Bộ công nghiệp (nay là Bộ công thương), trụ sở Công ty đóng tại huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai, có nhiệm vụ trồng rừng...

Thăm dò ý kiến

Bằng cách nào bạn biết đến trang web này?

Qua công cụ tìm kiếm

Qua liên kết từ một trang web khác

Qua người giới thiệu

Tình cờ ghé thăm

Mạc Văn Được
0946330042