Rss Feed
Hiện có 27 cán bộ thuộc 18 đơn vị

Tìm kiếm cán bộ

Nhập họ tên cán bộ cần tìm!
Họ tên Đơn vị Chức vụ chính Email
Mạc Văn Được
Họ tên Mạc Văn Được
Ngày sinh 07/12/1976
Giới tính Nam
Địa chỉ 377 Phan Đình Phùng - TP. Kon Tum - T. Kon Tum
Đơn vị Ban Giám đốc
Ban Giám đốc Giám đốc
Võ Đình Lợi
Họ tên Võ Đình Lợi
Ngày sinh 07/03/1972
Giới tính Nam
Đơn vị Ban Giám đốc
Ban Giám đốc Phó GĐ Cty kiêm GĐ NM
Nguyễn Văn Quyết
Họ tên Nguyễn Văn Quyết
Ngày sinh 13/10/1971
Giới tính Nam
Địa chỉ 377 Phan Đình Phùng - TP. Kon Tum - T. Kon Tum
Đơn vị Ban trồng rừng NLG Rờ Kơi
Ban trồng rừng NLG Rờ Kơi Trưởng ban
Lê Ngọc Thành
Họ tên Lê Ngọc Thành
Ngày sinh 12/09/1977
Giới tính Nam
Địa chỉ 377 Phan Đình Phùng - TP. Kon Tum - T. Kon Tum
Đơn vị Ban Giám đốc
Ban Giám đốc Phó giám đốc
Nguyễn Anh Tuấn
Họ tên Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh 17/11/1981
Giới tính Nam
Địa chỉ 377 Phan Đình Phùng - TP. Kon Tum - T. Kon Tum
Đơn vị P. Tài chính Kế toán
P. Tài chính Kế toán Trưởng phòng
Hà Bá Hường
Họ tên Hà Bá Hường
Ngày sinh 21/04/1962
Giới tính Nam
Địa chỉ 377 Phan Đình Phùng - TP. Kon Tum - T. Kon Tum
Đơn vị P. Tổ chức Hành chính
P. Tổ chức Hành chính Trưởng phòng
Nguyễn Văn Tri
Họ tên Nguyễn Văn Tri
Ngày sinh 10/01/1976
Giới tính Nam
Địa chỉ 377 Phan Đình Phùng - TP. Kon Tum - T. Kon Tum
Đơn vị P. QLBVR (Lâm nghiệp)
P. QLBVR (Lâm nghiệp) Trưởng phòng
Lê Duy Qung
Họ tên Lê Duy Qung
Ngày sinh 06/11/1976
Giới tính Nam
Địa chỉ 377 Phan Đình Phùng - TP. Kon Tum - T. Kon Tum
Đơn vị P. Kế hoạch Kinh doanh
P. Kế hoạch Kinh doanh Trưởng phòng
Thái Khắc Kiên
Họ tên Thái Khắc Kiên
Ngày sinh 09/09/1974
Giới tính Nam
Địa chỉ 377 Phan Đình Phùng - TP. Kon Tum - T. Kon Tum
Đơn vị Ban trồng rừng NLG Ngọc Hồi
Ban trồng rừng NLG Ngọc Hồi Trưởng ban
Cao Quốc Huy
Họ tên Cao Quốc Huy
Ngày sinh 15/09/1976
Giới tính Nam
Địa chỉ 377 Phan Đình Phùng - TP. Kon Tum - T. Kon Tum
Đơn vị Ban trồng rừng NLG Đắk Hà
Ban trồng rừng NLG Đắk Hà Trưởng ban
Nguyễn Đình Kỳ
Họ tên Nguyễn Đình Kỳ
Ngày sinh 05/06/1985
Giới tính Nam
Địa chỉ 377 Phan Đình Phùng - TP. Kon Tum - T. Kon Tum
Đơn vị Ban trồng rừng NLG Pô Kô
Ban trồng rừng NLG Pô Kô Phó ban
Nguyễn Ngọc Thức
Họ tên Nguyễn Ngọc Thức
Ngày sinh 12/12/1981
Giới tính Nam
Đơn vị Ban trồng rừng NLG Đắk Na
Ban trồng rừng NLG Đắk Na Trưởng ban
Kiều Duy Tâm
Họ tên Kiều Duy Tâm
Ngày sinh 05/11/1974
Giới tính Nam
Địa chỉ 377 Phan Đình Phùng - TP. Kon Tum - T. Kon Tum
Đơn vị Ban trồng rừng NLG Kon Đào
Ban trồng rừng NLG Kon Đào Trưởng ban
Võ Đình Huy
Họ tên Võ Đình Huy
Ngày sinh 01/07/1971
Giới tính Nam
Địa chỉ 377 Phan Đình Phùng - TP. Kon Tum - T. Kon Tum
Đơn vị Ban trồng rừng NLG Văn Xuôi
Ban trồng rừng NLG Văn Xuôi Trưởng ban
Bùi Văn Tưởng
Họ tên Bùi Văn Tưởng
Ngày sinh 22/12/1978
Giới tính Nam
Địa chỉ 377 Phan Đình Phùng - TP. Kon Tum - T. Kon Tum
Đơn vị Ban trồng rừng NLG Kon Plong
Ban trồng rừng NLG Kon Plong Phụ trách ban
Phạm Văn Hà
Họ tên Phạm Văn Hà
Ngày sinh 15/12/1978
Giới tính Nam
Địa chỉ 377 Phan Đình Phùng - TP. Kon Tum - T. Kon Tum
Đơn vị Ban trồng rừng NLG Ngọc Tụ
Ban trồng rừng NLG Ngọc Tụ Trưởng ban
Vũ Bá Công
Họ tên Vũ Bá Công
Ngày sinh 28/03/1978
Giới tính Nam
Địa chỉ 377 Phan Đình Phùng - TP. Kon Tum - T. Kon Tum
Đơn vị P. Tổ chức Hành chính
P. Tổ chức Hành chính Trợ lý Chủ tịch Cty
Phan Xuân Đạo
Họ tên Phan Xuân Đạo
Ngày sinh 02/03/1975
Giới tính Nam
Đơn vị P. Tổ chức Hành chính
P. Tổ chức Hành chính Phó phòng
Huỳnh Ngọc Phú
Họ tên Huỳnh Ngọc Phú
Ngày sinh 02/09/1975
Giới tính Nam
Địa chỉ 377 Phan Đình Phùng - TP. Kon Tum - T. Kon Tum
Đơn vị P. Kế hoạch Kinh doanh
P. Kế hoạch Kinh doanh Phó phòng
Lê Văn Nam
Họ tên Lê Văn Nam
Ngày sinh 29/07/1987
Giới tính Nam
Đơn vị P. Tài chính Kế toán
P. Tài chính Kế toán Phó phòng
Nguyễn Văn Thứ
Họ tên Nguyễn Văn Thứ
Ngày sinh 19/04/1976
Giới tính Nam
Địa chỉ 377 Phan Đình Phùng - TP. Kon Tum - T. Kon Tum
Đơn vị P. Kế hoạch Kinh doanh
P. Kế hoạch Kinh doanh Phó phòng
Nguyễn Công Tâm
Họ tên Nguyễn Công Tâm
Ngày sinh 15/09/1961
Giới tính Nam
Địa chỉ 377 Phan Đình Phùng - TP. Kon Tum - T. Kon Tum
Đơn vị P. QLBVR (Lâm nghiệp)
P. QLBVR (Lâm nghiệp) Phó phòng
Phạm Đinh Thiện Sơn
Họ tên Phạm Đinh Thiện Sơn
Ngày sinh 01/05/1977
Giới tính Nam
Địa chỉ 377 Phan Đình Phùng - TP. Kon Tum - T. Kon Tum
Đơn vị P. QLBVR (Lâm nghiệp)
P. QLBVR (Lâm nghiệp) Phó phòng
Hoàng Văn Toàn
Họ tên Hoàng Văn Toàn
Ngày sinh 28/01/1976
Giới tính Nam
Đơn vị Ban trồng rừng NLG Ngọc Hồi
Ban trồng rừng NLG Ngọc Hồi Phó ban
Nguyễn Trung Trực
Họ tên Nguyễn Trung Trực
Ngày sinh 12/11/1976
Giới tính Nam
Địa chỉ 377 Phan Đình Phùng - TP. Kon Tum - T. Kon Tum
Đơn vị Kiểm soát viên
Kiểm soát viên Kiểm soát viên
Nguyễn Đức Hiệu
Họ tên Nguyễn Đức Hiệu
Ngày sinh 22/02/1984
Giới tính Nam
Địa chỉ 377 Phan Đình Phùng - TP. Kon Tum - T. Kon Tum
Đơn vị Ban trồng rừng NLG Văn Xuôi
Ban trồng rừng NLG Văn Xuôi Phó ban
Trịnh Ngọc Tính
Họ tên Trịnh Ngọc Tính
Ngày sinh 25/05/1966
Giới tính Nam
Địa chỉ 377 Phan Đình Phùng - TP. Kon Tum - T. Kon Tum
Đơn vị Ban trồng rừng NLG Kon Đào
Ban trồng rừng NLG Kon Đào Phó ban
 

Giới thiệu công ty

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam

      Công ty nguyên liệu giấy Đồng Nai là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty giấy Việt Nam,  được thành lập theo quyết định số 2776/QĐ-TCCB ngày 25/9/1996 của Bộ công nghiệp (nay là Bộ công thương), trụ sở Công ty đóng tại huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai, có nhiệm vụ trồng rừng...

Thăm dò ý kiến

Bằng cách nào bạn biết đến trang web này?

Qua công cụ tìm kiếm

Qua liên kết từ một trang web khác

Qua người giới thiệu

Tình cờ ghé thăm

Mạc Văn Được
0946330042